STAznanost

Znanost v knjigah - knjižne novosti slovenskih založb

Ljubljana, 7. oktobra - Med znanstvenimi novostmi slovenskih založb so tokrat knjige Preteklost in prihodnost, ki je izšla pri Založbi ZRC, knjiga Znanost in akaško polje: integralna teorija vsega, ki je izšla pri Založbi Primus, pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je izšla monografija Psihologija prilagajanja novi realnosti: izbrane raziskovalne teme v času pred in po uvedbi cepljenja proti covidu-19, Založba Inštituta za novejšo zgodovino je izdala monografijo Delo in zemlja: male študije kmečkega sveta, pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru pa je izšlo delo Sodobni pristopi inženiringa poslovnih sistemov.

Preteklost in prihodnost

Založba ZRC je izdala 16. knjigo v zbirki GIS Slovenija, ki letos obeležuje 30. obletnico izhajanja. Tokratna izdaja nosi naslov Preteklost in prihodnost. Kot so zbirko opisali pri založbi gre za multidisciplinarno bienalno monografsko publikacijo, ki izhaja v sodih letih in prinaša presek dveletnega znanstvenega, strokovnega in pedagoškega dela na področju razvoja in uporabe geografskih informacijskih sistemov v Sloveniji.

"Namen knjige Preteklost in prihodnost je predstaviti najrazličnejša spoznanja raziskovalcev v svetu geografskih informacijskih sistemov na območju Slovenije v zadnjih letih. Zmogljiva geoinformacijska orodja in natančni podatki omogočajo raziskave raznih procesov in pojavov ter njihovo modeliranje. Poleg tega se razvijajo tudi številne spletne geoinformacijske aplikacije. V knjigi so prikazani rezultati projektov in izsledki raziskav s področij, kot so geologija, geomorfologija, hidrologija, pedologija, kmetijstvo, naravne nesreče, varovanje okolja, geografija, geodezija, arheologija, promet, telekomunikacijska infrastruktura, turizem, kulturna dediščina, izobraževanje, kartografija, zemljepisna imena, daljinsko zaznavanje in druga. Bralci v knjigi najdejo nekatere novosti v uporabnosti geografskih informacijskih sistemov, hkrati pa lahko seznanijo tudi z zanimivi rezultati raziskovalnega dela na številnih področjih", je zapisano v opisu knjige.

Psihologija prilagajanja novi realnosti: izbrane raziskovalne teme v času pred in po uvedbi cepljenja proti covidu-19

Pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je izšla monografija z naslovom Psihologija prilagajanja novi realnosti: izbrane raziskovalne teme v času pred in po uvedbi cepljenja proti covidu-19. Monografija, ki jo je uredila Darja Kobal Grum, se po opisu založbe v prvem delu nanaša na obdobje izbruha pandemije covida-19, ko smo se z njo ljudje soočili povsem nepripravljeni. Nismo vedeli, ne kaj se pravzaprav dogaja, kaj naj pričakujemo, ali obstajajo kakšna zdravila ipd. V drugem delu pa je zajeto obdobje po razvoju cepiv proti covidu-19, ukvarja pa se s psihološkimi vprašanji odnosa do cepljenja.

Delo in zemlja: male študije kmečkega sveta

Monografija Žarka Lazarevića Delo in zemlja: male študije kmečkega sveta, v dveh delih zasleduje različni ravni procesov. V prvem delu je poudarek na analizi dolgoročnega ekonomskega položaja kmetov in kmetijstva kot panoge, donosnosti kmetij in kmečkega dela, percepcije in razumevanja zadolževanja, socialnih in ekonomskih konfliktov na podeželju, preizkušenj kmečkega racionalizma v času vojnih razmer. V drugem delu pa sledi deskriptivna analiza momentov prestrukturiranja v produkcijski strukturi na primeru pridelave koruze, mlekarske industrije in vinogradništva ob upoštevanju naraščanja formalne in neformalne izobrazbene ravni kmečkega prebivalstva.

"Monografija tako natančno analizira temelje razvojne dileme ekonomske in socialne modernizacije podeželja, dohodkovne strategije, družbeni kontekst, percepcije, ideje in prakse ekonomske modernizacije kmetijstva. Pri tem kot ena prvih zgodovinskih študij vzpostavlja tesno korelacijo med procesi ekonomske in socialne modernizacije kmetov in njihove integracije v družbo kot podjetniškega sloja. Na ta način vzpostavlja celovitost obravnave in pomeni pomemben prispevek k razumevanju in umeščanju kmetijskih dejavnosti ter kmetov v širši tok slovenske ekonomske in socialne zgodovine," so še povzeli pri Založbi Inštituta za novejšo zgodovino.

Znanost in akaško polje: integralna teorija vsega

V delu Znanost in akaško polje, ki je izšlo pri Založbi Primus, filozof in znanstvenik Ervin Laszlo v poljudnem jeziku predstavi bistvene elemente tega informacijskega polja. Kot so zapisali pri založbi, je Akaško polje očesu neviden energetski prostor, v katerem je skoncentrirano znanje. "Najnovejša odkritja v fiziki vakuuma kažejo, da je to akaško polje resnično in ekvivalentno polju ničte točke, kot ga poznamo v znanosti, in predstavlja temelj prostora kot takega. To polje je prefinjeno morje valujočih energij, iz katerega se pojavlja vse: atomi in galaksije, zvezde in planeti, živa bitja in celo zavest. To akaško polje ničte točke je trajni in večni spomin vesolja. Vsebuje vse, kar se je na Zemlji in v vesolju zgodilo, in to povezuje s tistim, kar se še bo zgodilo. Z znanstvenimi dokazi in integralno teorijo vsega avtor potrjuje naše najgloblje slutnje o enosti stvarstva," je navedeno v opisu.

Sodobni pristopi inženiringa poslovnih sistemov

V monografiji Sodobni pristopi inženiringa poslovnih sistemov avtorja Matjaž Maletič in Benjamin Urh predstavita sodobne pristope obravnave delovanja organizacije iz različnih vidikov njene konkurenčnosti. Kot navajajo pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru so sodobni pristopi inženiringa poslovnih sistemov pomemben dejavnik tako pri ohranjanju kot oblikovanju konkurenčne prednosti organizacije. "Pri tem je pomembno, da tako vodstvo kot zaposleni v organizaciji, poznajo koncepte posameznih pristopov. Digitalizacija projektnega okolja, novi pogledi na razvoj produktov, obvladovanje premoženja, učinkovitosti in uspešnosti poslovnih procesov, uporaba sodobne informacijsko komunikacijske tehnologije in njen vpliv na oblikovanje in delovanje organizacije ter zagotavljanje ustreznih delovnih pogojev in delovnega okolja za varnost in zdravje zaposlenih, so pristopi, ki jih bodo organizacije v prihodnje morale osvojiti, v kolikor želijo ohraniti svojo konkurenčnost. Poleg teoretičnih predstavitev vzpostavitve in uporabe posameznih pristopov, so predstavljeni tudi posamezni primeri uporabe le-teh v praksi," so še zapisali.

Podrobnejši pregled novih znanstvenih publikacij je na voljo na povezavi http://znanost.sta.si/knjige/