STAznanost

Na konferenci Cobiss o krepitvi zaupanja v znanost in razvoj

Maribor, 19. oktobra - V prostorih Instituta informacijskih znanosti (IZUM) v Mariboru se danes začenja 23. srečanje uporabnikov sistema Cobiss, ki povezuje 1445 knjižnic in 12 držav ter ima več kot dva milijona uporabnikov. Razprave bodo potekale pod nazivom Skupaj krepimo zaupanje v znanost in razvoj.

Po besedah direktorja IZUM Aleša Bošnjaka je glavni namen konference izmenjava predlogov, mnenj in ocen s partnerji, ki sodelujejo v sistemu Cobiss. "Težišče je na tem, da povabimo sodelujoče knjižnice, saj imamo drugače kontakte predvsem z nacionalnimi Cobiss centri, ne pa s končnimi uporabniki. To pa je priložnost, da slišimo tudi slednje," je povedal.

Srečanje v obliki mednarodne konference vsaki dve leti organizira IZUM tako za slovenske kot tuje uporabnike. Na letošnji izvedbi pričakujejo več kot 200 strokovnjakov s področja knjižnično-informacijskih dejavnosti iz 11 držav.

Cobiss predstavlja organizacijski model povezovanja knjižnic v nacionalni knjižnični informacijski sistem z vzajemno katalogizacijo, vzajemno bibliografsko-kataložno bazo podatkov in lokalnimi bazami podatkov sodelujočih knjižnic, bazo podatkov o knjižnicah in še nekaterimi drugimi funkcijami. Med drugim omogoča, da imajo bralci pregled nad ponudbo posameznih knjižnic in si lahko sami poiščejo določeno knjigo.

V Sloveniji je v ta sistem vključenih 925 knjižnic, naloge nacionalnega centra Cobiss pa opravlja IZUM, ki letos zaznamuje 30 let delovanja.

Leta 1987 je namreč takratna Skupnost jugoslovanskih nacionalnih knjižnic sprejela sistem vzajemne katalogizacije kot skupno osnovo knjižničnega informacijskega sistema in sistema znanstvenih in tehnoloških informacij Jugoslavije, vlogo nosilca razvoja organizacijskih rešitev in programske opreme pa je prevzel IZUM.

Leta 1991 je predstavil sistem Cobiss (Kooperativni online bibliografski sistem in servisi) kot nadgradnjo sistema vzajemne katalogizacije. Ta akronim se je takrat začel uporabljati tudi za pripadajočo programsko opremo.

Po razpadu Jugoslavije so se knjižnice zunaj Slovenije izključile iz skupnega sistema vzajemne katalogizacije, skoraj vse pa so kasneje postopoma obnovile sodelovanje z IZUM in danes v svojih državah vzpostavljajo avtonomne knjižnične informacijske sisteme na platformi Cobiss z vzajemno katalogizacijo v mreži COBISS.net.