STAznanost
Humanistika in družboslovje

Na arheološkem najdišču Ajdovska jama nad Krškim nove pridobitve in dan odprtih vrat

Krško, 30. oktobra - Mestna občina Krško, ki je te dni končala nujno potrebne ukrepe v zvezi z Ajdovsko jamo pri Nemški vasi, je za ureditev tega pomembnega arheološkega najdišča v zadnjem petletju zagotovila dobrih 70.000 evrov evropskega denarja in skoraj 34.000 dodatnih nevračljivih sredstev. Zadnje pridobitve bodo predstavili ob današnjem dnevu odprtih vrat.

Občina je deloma z lastnimi sredstvi, deloma pa v okviru projekta Ajdovske zgodbe iz Posavja v zadnjih letih sanirala jamsko infrastrukturo in uredila arheološko-naravoslovni park v neposredni okolici jame pri Nemški vasi, so sporočili s krške občine.

Dela so obsegala zamenjavo vhodnih vrat, prenovo električne napeljave za minimalno osvetlitev jame, prenovo ograje ob stopniščih do obeh jamskih vhodov, vzpostavitev opazovalnega podesta nad kraškim poljem in postavitev dvojezičnih informativnih tabel in usmerjevalnih stebričkov.

Občina je tudi omogočila dodatne arheološke in jamarske raziskave, naročila je projektno dokumentacijo, različne strokovne podlage in druge potrebne akte ter snemanje igrano-dokumentarnega filma o jami.

Zadnja pridobitev je bil načrt upravljanja, ki je pomembna strokovna podlaga za nadaljnje razvojne in varstvene posege na območju tega spomenika oziroma tako imenovanega Arheološko naravoslovnega parka Ajdovska jama, so dodali na občini.

Ajdovsko jamo pri Nemški vasi, ki velja za pomembno mlajšekamenodobno najdišče, je sicer kot visoko ovrednoteno arheološko najdišče tedanja občinska skupščina leta 1992 razglasila za kulturni in zgodovinski spomenik, leta 2004 pa so jo uvrstili še med naravne vrednote državnega pomena.

Tega leta so jo po zakonu o varstvu podzemnih jam tudi podržavili, krška občina pa je po večletnih usklajevanjih dobila državno soglasje za prenovo jamske infrastrukture. Začela je tudi z ukrepi za vzpostavitev arheološko-naravoslovnega parka v neposredni okolici jame, so še sporočili s krške občine.

Ob današnjem dnevu odprtih vrat bodo poleg predstavitve zadnjih pridobitev pripravili tudi javno vodstvo po Ajdovski jami, premierno pa bodo predvajali igrano-dokumentarni film o Ajdovski jami Utrinki življenja v mlajši kameni dobi.