STAznanost

Razpis ARRS za sofinanciranje programov osrednjih specializiranih informacijskih centrov za raziskovalno dejavnost

Ljubljana, 28. oktobra - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je v uradnem listu objavila javni razpis za sofinanciranje programov dejavnosti osrednjih specializiranih informacijskih centrov za raziskovalno dejavnost v obdobju 2023-2025. Okvirna višina sredstev razpisa je 310.000 evrov letno. Rok za oddajo prijave je 23. 11. 2022 do 14. ure.

Predmet javnega razpisa je izbor izvajalcev dejavnosti Osrednjih specializiranih informacijskih centrov za raziskovalno dejavnost (OSIC) v obdobju 2023-2025 po znanstvenih vedah, ki so naravoslovje, tehnika, biotehnika, medicina, družboslovje, humanistika in sofinanciranje njihovih določenih nalog.

Na javni razpis se lahko prijavijo samostojne pravne osebe ali kot organizacijske enote prijaviteljev, ki se ukvarjajo s knjižnično ali drugo informacijsko dejavnostjo, uporabo sistema cobiss.si, vzpostavljenimi komunikacijami med raziskovalnimi organizacijami v RS in mednarodnem prostoru ter ki izvajajo knjižnično in informacijsko dejavnost najmanj pet let.