STAznanost

Znanost v knjigah - knjižne novosti slovenskih založb

Ljubljana, 2. novembra - Znanstvena bera slovenskih založb med drugim prinaša knjigo Življenje v sivi coni, ki je izšla pri založbi Mladinska knjiga, strokovno monografijo Izzivi digitalne preobrazbe, ki jo je izdala Univerzitetna založba Univerze v Mariboru, monografijo Občutki mest: antropologija, umetnost, čutne transformacije, ki je izšla pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete, ter dve novosti Zložbe ZRC - Spodbujanje razvoja obmejnih problemskih območij v Sloveniji ter Nesmrtni kamen in njegovi mojstri v gornji Vipavski dolini in okolici.

Življenje v sivi coni

Pri založbi Mladinska knjiga je izšlo delo Davida Zupančiča Življenje v sivi coni, ki spremlja dogajanje v času pandemije covida-19. David Zupančič je na začetku epidemije leta 2020 v urgentni ambulanti Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja v Ljubljani potrdil prvi primer okužbe z virusom SARS-CoV-2 v Sloveniji. V času izbruha virusa je bil ves čas vključen v delo na urgencah in intenzivnih enotah. Medtem so se v bolnišničnih sobah in kirurških dvoranah odvijale težke bitke in osebne drame bolnikov, celotno dogajanje v družbi pa je sprožilo nastanek izrednih razmer in napetosti svetovne razsežnosti.

Čeprav je infektologija resna stroka, David Zupančič o svojih izkušnjah, strahovih, zmagah in porazih piše tako, da postaneta medicina in zdravstvo v njegovih zapisih neskončen vir situacijske komedije in zabavnih prizorov, obenem pa tudi pomembnih etičnih in življenjskih vprašanj, so še povzeli pri založbi.

Izzivi digitalne preobrazbe

Univerzitetna založba Univerze v Mariboru je izdala strokovno monografijo Izzivi digitalne preobrazbe, v kateri avtorja Andreja Primec in Dejan Romih osvetlita problematiko, s katero se soočajo slovenska podjetja pri uvajanju in uporabi digitalizacije v svojem poslovnem ali proizvodnem procesu.

"Avtorji posameznih poglavij so študenti Univerze v Mariboru, ki so v izbranih slovenskih podjetjih in negospodarski organizaciji raziskovali, s kakšnimi izzivi se le-ta soočajo v procesu digitalne preobrazbe. Njihove rešitve bodo v pomoč drugim podjetjem, raziskovalcem, študentom in vsem, ki se srečujejo s podobnimi problemi. Poglavja so v večji meri zasnovana na študiji primera in interdisciplinarno, saj študenti prihajajo s šestih različnih fakultet, kar daje monografiji dodatno vrednost", so zapisali pri založbi.

Občutki mest: antropologija, umetnost, čutne transformacije

Monografija Občutki mest: Antropologija, umetnost, čutne transformacije, ki so jo uredili Blaž Bajič, Rajko Muršič, Sandi Abram, prinaša v slovenski akademski prostor nekatere novejše raziskovalne in umetniške pristope k čutnemu doživljanju sodobnih urbanih krajin, osvetljuje pa tudi pretekle čutne zaznave in spomine nanje v izbranih mestih.

Kot so v opisu navedli pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete, se znanstvena besedila s področja kulturne antropologije, njenih podved, kot sta čutna in urbana antropologija, ter sorodnih disciplin, predvsem kulturne zgodovine, kulturologije, etnomuzikologije in raznoterih posthumanističnih filozofij, na inovativen način prepletajo z eksperimentalnimi in umetniškimi prispevki ter interdisciplinarnimi interpretacijami čutnih zaznav. Zaradi vsebinske razsežnosti, empirične bogatosti in metodološke raznolikosti bo zbornik predstavljal temeljno čtivo za vse, ki se zanimajo za sodobne, kritične, družbeno angažirane in nekonvencionalne teorije ter prakse urbanih prostorov in njihovih protislovij skozi vseh pet človeških čutil.

Spodbujanje razvoja obmejnih problemskih območij v Sloveniji

Pri Založbi ZRC je izšla znanstvena monografija več avtorjev, ki v delu naslavljajo vprašanje, kako je možno celovito spodbuditi razvoj obmejnih problemskih območij. To so območja, ki so zaradi bližine državne meje in zaradi perifernosti v primerjavi s preostalim državnim ozemljem pogosto manj razvita. Trenutno je kot obmejno problemsko območje opredeljenih 90 občin, je navedeno v opisu na spletni strani Založbe ZRC.

Da bi sistem spodbujanja obmejnih problemskih območij čimbolj prilagodili potrebam posameznih občin, so avtorji najprej izdelali tipologijo teh območij, kar jim je omogočalo primerjavo območij med sabo in zlasti z drugimi občinami v Sloveniji. Na podlagi vprašalnika za predstavnike občin in prebivalcev obmejnih problemskih območij, so nato podrobneje določili tematske sklope, jih preučili s pomočjo analize kazalnikov ter izbrali ukrepe s podrobnejšimi opisi, ki lahko skupaj ali posamično izboljšajo življenjske razmere na teh območjih.

Nesmrtni kamen in njegovi mojstri v gornji Vipavski dolini in okolici

Založba ZRC je izdala do sedaj najobsežnejšo knjigo Božidarja Premrla, ki se v svojih znanstvenih, strokovnih in poljudnoznanstvenih knjigah in člankih posveča predvsem zgodovini kamnarstva in kulturi kamna na Primorskem. V delu Nesmrtni kamen in njegovi mojstri v gornji Vipavski dolini in okolici obravnava več kot petstoletno kamnito dediščino in njene ustvarjalce različnih strok.

"Poleg tam rojenih in delujočih stavbarjev, kamnosekov, zidarjev in kiparjev predstavlja tudi vse ustvarjalce s kamnom iz drugih slovenskih ter tujih krajev in dežel, ki so s svojimi deli obogatili sakralno in profano arhitekturo na obravnavanem območju. Sega od gotskih stavbarjev in kamnosekov preko baročnih arhitektov, altaristov in kiparjev do goriških in ljubljanskih kamnosekov in kiparjev v 19. in 20. stoletju. V njej so zapolnjene številne vrzeli v stavbni zgodovini nekaterih pomembnejših vipavskih cerkva, precej so dopolnjeni opusi nekaterih velikih imen umetnostne zgodovine, prinaša pa tudi mnoga doslej neznana avtorska imena in njihova dela. S svojo kompleksnostjo, večplastnostjo in podatkovno izčrpnostjo je ta knjiga, ki je tudi bogato ilustrirana s številnimi slikami in risbami, svojevrstna enciklopedija kulture kamna, stavbne in kulturne dediščine ter njenih ustvarjalcev na obravnavanem območju", so še povzeli pri Založbi ZRC.