STAznanost
Humanistika in družboslovje

Slovensko sociološko srečanje letos o socio-ekološki transformaciji

Ljubljana, 4. novembra - Na Fakulteti za družbene vede (FDV) v Ljubljani se je danes začelo tradicionalno sociološko srečanje, v okviru katerega se bo odvila vrsta dogodkov na teme povezane z izzivi okoljske in družbene preobrazbe. Osrednji dogodek srečanja, ki ga organizira Slovensko sociološko društvo (SSD), je plenarno predavanje nemškega politologa Ulricha Branda.

Srečanje, ki do sobote poteka pod naslovom Socio-ekološka transformacija, so s pozdravnimi nagovori odprli predsednica SSD Hajdeja Iglič, dekan FDV Iztok Prezelj ter zaslužni profesor Univerze v Ljubljani ter častni član SSD Andrej Kirn. Iglič je uvodoma poudarila aktualnost krovne teme srečanja in kompleksnosti tematik, ki jih naslavlja. Prezelj pa je prepričan, da v času številnih kriz, od podnebne, do vojne in ekonomske, sociologija opravlja nujno potrebno vlogo ne zgolj preko kritike, temveč tudi zmožnosti so-oblikovanja politik in uradnih usmeritev.

"Postkapitalistična družba ni utopija, ampak je ekološka nujnost in edina možnost obstoja naše civilizacije. Je pa velika nevarnost, da s propadom kapitalizma propada tudi človeštvo. Pred nami je odgovornost, da to preprečimo, večina pa je namreč še vedno prepričana, da neoliberalni kapitalizem nima alternative," je v svojem nagovoru povzel Andrej Kirn. "Ekološki, okoljski problemi postajajo in morajo postati prvorazredna družbenopolitična tema. Z njo narašča okoljsko raziskovanje in okoljska refleksija družboslovnih in humanističnih znanosti. Če se ne prepreči naraščanja podnebne temperature, potem izgubijo svoj pomen za človeka vsi dosedanji in možni bodoči znanstveni in tehnični dosežki."

Uvodnim nagovorom je sledila prva plenarna okrogla miza z naslovom Voda v presečišču naravoslovnih in družboslovnih preučevanj, v okviru katere so Mihael Brenčič, Andrej Lukšič, Lidija Globevnik in Nataša Atanasova, ob moderaciji Pavla Gantarja, razpravljali o večpomenskosti in "krizi" vode, tako z vidika njene razpoložljivosti v količinskem pomenu kot tudi dostopnosti v socio-ekonomskem pomenu. Poudarili so tudi problematiko upravljanja z vodami in kako posegi v vodni krog na to vplivajo, nevidnost in nezadostnost kritične infrastrukture za upravljanje z vodami ter tudi pomen strokovnega sodelovanja med predstavniki naravoslovne in družboslovne stroke.

Tekom obeh dni srečanja se bo odvilo še sedem okroglih miz, med drugim na temo hrane v času podnebnih izzivov, predstavitve in zasnove okoljske zbirke podatkov in epigenetike in odprtih vprašanj o spravi med sociologijo in biologijo.

Osrednji dogodek srečanja predstavlja plenarno predavanje Ulricha Branda z Univerze na Dunaju, v Veliki dvorani FDV. Naslov predavanja je Kako kapitalizem afirmira svojo hegemonijo: imperialni način življenja in možne alternative. V dnevih pred srečanjem je v ekološki zbirki OIKOS založbe Časopis za kritiko znanosti izšel tudi slovenski prevod knjige Ulricha Branda in Markusa Wissena "Imperialni način življenja: Vsakdanje življenje in ekološka kriza kapitalizma", izdane leta 2021.

V okviru prvega dni srečanja bosta udeležence srečanja nagovorila tudi predsednica Evropskega sociološkega združenja Lígia Ferro ter predsednik Mednarodnega sociološkega združenja Sari Hanafi, čemur bo sledil občni zbor članov in članic SSD ter podelitev društvenih nagrad.

Poleg Slovenskega sociološkega društva pri organizaciji srečanja sodeluje tudi oddelek za sociologijo na FDV, ki obeležuje 60-letnico obstoja.