STAznanost

Lani 11-odstotna rast izdatkov za raziskovalno-razvojno dejavnost

Ljubljana, 4. novembra - Bruto domači izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost so lani v Sloveniji po začasnih podatkih statističnega urada znašali 1,1 milijarde evrov. To je 11 odstotkov več kot predlani. Največ oz. 50 odstotkov so jih prispevale gospodarske družbe. Kljub povečanju pa se je delež vseh izdatkov v BDP zmanjšal za desetinko odstotne točke na 2,14 odstotka.

Kot je danes sporočil statistični urad, so se bruto izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost lani povečali v vseh sektorjih - v absolutnem znesku najbolj v poslovnem (za 81 milijonov evrov), relativno pa najbolj v zasebnem nepridobitnem (za 138 odstotkov).

Največji del sredstev za izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti je bil tudi lani porabljen v poslovnem sektorju, in sicer 820 milijonov evrov oz. 73 odstotkov vseh. Sledili so državni sektor (13 odstotkov), visokošolski sektor (12 odstotkov) in zasebni nepridobitni sektor (manj kot en odstotek.

Izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti so vnovič finančno najizdatneje podprle gospodarske družbe. Ta sredstva so obsegala 553 milijonov evrov oz. polovico vseh. Država in tujina sta vsaka prispevali po četrtino, visoko šolstvo en odstotek in zasebne nepridobitne organizacije 0,04 odstotka.

Delež tujine v bruto domačih izdatkih za raziskovalno-razvojno dejavnost se je lani povečal drugo leto zapored, še ugotavljajo statistiki.

V izvajanje raziskovalno-razvojne dejavnosti je bilo lani vključenih 25.447 oseb oz. odstotek več kot leto prej. Od teh je bilo 16.300 raziskovalcev, večinoma v poslovnem sektorju. Skupna delovna obremenitev vseh skupaj je bila enakovredna delu 17.451 oseb s polnim delovnim časom, kar je na letni ravni štiri odstotke več.