STAznanost

Slovenija po deležu izumiteljic nad evropskim povprečjem

Ljubljana, 8. novembra - Podatki najnovejše raziskave Evropskega patentnega urada opozarjajo na vrzel med spoloma na področju inovacij, saj ženske predstavljajo le 13,2 odstotka evropskih izumiteljev, navedenih v patentnih prijavah. Slovenija se s 17,4 odstotka izumiteljic uvršča nekoliko nad evropsko povprečje, je danes objavil Urad RS za intelektualno lastnino.

Po raziskavi se je delež izumiteljic, navedenih v vseh patentnih prijavah pri Evropskem patentnem uradu, v zadnjih desetletjih sicer povečal - med letoma 1978 in 2019 z dveh odstotkov na 13,2 odstotka - a je razlika med spoloma še vedno velika. Delež je tudi precej nižji od siceršnjega deleža žensk med raziskovalci in diplomanti naravoslovja in tehnike.

Delež izumiteljic je v Evropi višji kot na Japonskem (9,5 odstotka), a nižji kot v Južni Koreji (28,3 odstotka), na Kitajskem (26,8 odstotka) in v ZDA (15 odstotkov).

V Evropi imajo najvišji delež izumiteljic Latvija (30,6 odstotka), Portugalska (26,8 odstotka), Hrvaška (25,8 odstotka), Španija (23,2 odstotka) in Litva (21,4 odstotka), najnižjega pa Nemčija in Luksemburg (po 10 odstotkov) ter Lihtenštajn (9,6 odstotka) in Avstrija (8 odstotkov).

Največji delež evropskih izumiteljic je na področju kemije, medtem ko je delež žensk najnižji v strojništvu. V kemijskem sektorju imajo patentne prijave na področjih biotehnologije in farmacije več kot 30-odstotni delež izumiteljic.

Raziskava še ugotavlja, da so imele v obdobju med letoma 2010 in 2019 patentne prijave univerz in javnih raziskovalnih organizacij bistveno večji delež izumiteljic (19,4 odstotka) kot patentne prijave zasebnih podjetij (10 odstotkov). Poleg tega poročilo razkriva, da je ženske pogosteje najti v izumiteljskih skupinah kot med posameznimi izumitelji, vendar imajo v teh skupinah običajno manj vodilnih položajev kot moški, so raziskavo še povzeli v slovenskem uradu za intelektualno lastnino.