STAznanost

Ljubljanska univerza del prizadevanj za krepitev sodelovanja med evropskimi in afriškimi univerzami

Cape Town, 9. novembra - Več kot 30 rektorjev in prorektorjev univerz iz Afrike in Evrope je v Cape Townu postavilo temelje za nova institucionalna partnerstva med afriškimi in evropskimi univerzami, ki temeljijo na pravičnosti in vključenosti. Srečanja se je udeležil tudi rektor Univerze v Ljubljani Gregor Majdič, so sporočili z univerze.

V Cape Townu so se 3. in 4. novembra srečali rektorji in prorektorji univerz, ki so članice Zveze afriških raziskovalnih univerz (ARUA) oziroma Mednarodne mreže evropskih raziskovalno usmerjenih univerz The Guild, katere članica je tudi Univerza v Ljubljani.

Več kot 30 rektorjev in prorektorjev univerz iz Afrike in Evrope je na srečanju razpravljalo o tem, kako okrepiti raziskovalno zmogljivost afriških univerz. Strinjali so se, da je nujno poiskati nove načine sodelovanja, da bi izkoristili potenciale raziskovalk in raziskovalcev za splošno dobrobit.

Srečanja se je udeležil tudi rektor ljubljanske univerze Gregor Majdič, ki verjame, da je sodelovanje med evropskimi in afriškimi univerzami lahko ključnega pomena za razvoj afriških držav in za reševanje svetovnih problemov. "Evropske univerze lahko pomagamo pri izgradnji visokošolskega sistema in ustvarjanju raziskovalnih kapacitet v afriških državah, kar bo vodilo v razvoj teh držav." Ob tem je poudaril, da mora vsako sodelovanje temeljiti na enakopravnih temeljih, sicer bo že vnaprej obsojeno na neuspeh.

Zveza ARUA in mreža univerz The Guild sta izrazili skupno zavezo, da mora njuno praktično sodelovanje temeljiti na viziji, ki spreminja življenja z zagotavljanjem podpore in usposabljanjem bodočih raziskovalcev, strokovnim znanjem, ki ga diplomanti prinašajo v svoje lokalne skupnosti, ter gospodarskim in družbenim učinkom najnovejših skupnih raziskav.

Razprava je sledila osnutku agende za inovacije Afriške unije in Evropske unije (AU-EU), prorektorji, rektorji in njihovi namestniki pa so se dogovorili, da si bodo prizadevali za krepitev raziskovalnih zmogljivosti Afrike po načelu pravičnosti. Zvezi načrtujeta oblikovanje skupnih centrov odličnosti, skupnih doktorskih šol in drugih oblik sodelovanja ter razvoj novih zamisli o tem, kako z raziskavami, poučevanjem in vključevanjem javnosti doseči spremembe v družbi.