STAznanost
Humanistika in družboslovje

Na ljubljanski filozofski fakulteti z novim ciklom predavanj obeležujejo leto jezikov

Ljubljana, 16. novembra - Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani se s predavanjem Marka Snoja začenja cikel predavanj FF govorí v letu jezikov. Cikel predstavlja enega od osrednjih dogodkov letošnjega študijskega leta, ki ga FF posveča jezikom.

Pod geslom Jezikava FF bodo v tem in naslednjem letu na FF potekali številni dogodki s širšega jezikovnega in jezikoslovnega področja, namenjeni zainteresirani javnosti. Eden od osrednjih dogodkov je cikel predavanj FF govorí v letu jezikov, ki se s prvim predavanjem začenja danes ob 18.uri.

Predaval bo Marko Snoj z oddelka za primerjalno in splošno jezikoslovje FF in z Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. "Predavanje z naslovom Etimologija in Slovenci se začne z odgovorom na vprašanje, kaj je bila etimologija nekdaj, kaj je danes in kakšne poti vodijo do verjetne ali gotove etimološke razlage. Nadaljuje se z najpomembnejšimi mejniki v razvoju etimološke znanosti, pri katerih smo Slovenci sodelovali v zavidljivem obsegu. Razvoj in stanje etimologije sta ilustrirana s poljudnimi in nazornimi razlagami," so zapisali na FF.

Kot so še povedali, si kot vodilna ustanova na področju jezikovnega izobraževanja v slovenskem prostoru prizadevajo za promocijo učenja in poučevanja sodobnih, klasičnih in drugih starih jezikov. V okviru študijskih programov, predmetov, lektoratov in tečajev jih poučujejo kar 52.

Napovedi preostalih predavanj v ciklu so na voljo na povezavi: https://www.ff.uni-lj.si/letojezikov/FF_govori.

Leto jezikov FF je sicer ob evropskem dnevu jezikov, 26. septembra, odprlo več kot 20 brezplačnih jezikovnih delavnic in kavarn. Sledile jim bodo nadaljnje delavnice, konference, natečaji, okrogle mize, predavanja, predstavitve, recitali, seminarji, simpoziji, srečanja in tečaji.