STAznanost

Slovenija med vodilnimi državami GovTech

Ljubljana, 17. novembra - Svetovna banka je Slovenijo uvrstila med vodilne države indeksa GovTech Maturity 2022 (GTMI), ki meri trende rasti digitalne preobrazbe javnega sektorja. V meritvah, ki so bile izvedene od marca do avgusta letos, je Slovenija uvrščena v skupino A - med vodilne države GovTech, so sporočili z ministrstva za javno upravo.

Indeks GTMI, v katerega izračun je vključenih 198 držav, za Svetovno banko predstavlja najbolj celovito merilo digitalne preobrazbe v javnem sektorju.

Njegov glavni namen sicer ni oblikovanje lestvic ali ocenjevanje pripravljenosti držav na GovTech, pač pa predvsem zagotoviti izhodišča in merila zrelosti na tem področju ter pomagati državam pri iskanju priložnosti za izboljšave, so pojasnili na ministrstvu. Analiza naj bi tako državam služila predvsem pri oblikovanju novih projektov digitalne preobrazbe.

GovTech po navedbah ministrstva predstavlja celovit pristop države k modernizaciji javnega sektorja in izpostavlja tri glavne vidike: splošno dostopne k državljanom usmerjene javne storitve, celovit pristop k digitalni preobrazbi ter preproste učinkovite in pregledne državne sisteme.

Predvideva tudi uporabo sodobnih tehnologij, javne podatkovne platforme, podporo lokalnim podjetnikom in zagonskim podjetjem ter spodbujanje javno-zasebnih partnerstev.

Rezultat Slovenije po krovnem indeksu GTMI je letos 0,832 točke, kar je 0,073 točke bolje kot v prejšnjih meritvah, izvedenih v letu 2020. Po vseh indeksih presegamo tako globalno povprečje 198 držav kot tudi regionalno povprečje, to je Evrope in centralne Azije, so še poudarili na ministrstvu.

Sicer pa Svetovna banka tokrat ugotavlja, da je velika večina držav izboljšala svojo zrelost GovTech. Med regijami obstajajo velike razlike, po pričakovanjih pa je zrelost GovTech večja pri državah z višjimi dohodki. Prostor za izboljšave vidi pri vključevanju državljanov, svetuje tudi okrepitev vlaganj v skupno digitalno infrastrukturo, interoperabilnost, digitalne identitete, plačila in podobno.