STAznanost

Univerza v Ljubljani ustanovila multidisciplinarni raziskovalno-razvojni center za socialne inovacije za aktivno in zdravo staranje

Ljubljana, 21. novembra - Univerza v Ljubljani je ob podpori partnerjev v projektu SI4CARE ustanovila multidisciplinarni raziskovalno-razvojni center za socialne inovacije za aktivno in zdravo staranje. V centru bodo spodbujali aktiven in strateški pristop k področju družbenega razvoja in se spopadali z izzivi, kot je nadpovprečno hitra rast starajočega se prebivalstva.

Namen centra je povezati raziskovalne ustanove, občine, ministrstva, prostovoljne organizacije in druge zainteresirane deležnike za sodelovanje pri uresničevanju poslanstva o iskanju in zagotavljanju novih rešitev in sodobnih konceptov za aktivno in zdravo staranje, spodbujanje socialnih inovacij, pozitivnega odnosa in solidarne prihodnosti za vse generacije v državah jadransko-jonske regije (Adrion), so v sporočilu za javnost zapisali na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani.

Poseben poudarek bo na ranljivih skupinah, vključno s starejšimi. Naslavljali pa bodo tudi potrebe po digitalni preobrazbi integrirane dolgotrajne oskrbe.

Center bo skrbel za promocijo in nadgradnjo rezultatov projekta SI4CARE ter nadaljevanje delovanja mednarodnega ekosistema po zaključku projekta. Organizirali bodo srečanja in delavnice, skrbeli za strokovno podporo pri usposabljanju in izobraževanju starejših za dvig njihove digitalne pismenosti. Prva letna konferenca bo spomladi leta 2023 na zaključnem dogodku projekta v Ljubljani.

Odločitev o ustanovitvi centra je junija letos sprejelo partnerstvo projekta SI4CARE. Septembra pa je ustanovitev uradno potrdil senat Univerze v Ljubljani, kjer bo imel center sedež.

Projekt SI4CARE prispeva k razvoju učinkovitega transnacionalnega ekosistema za uporabo socialnih inovacij v integriranih zdravstvenih storitvah za starejše. "Socialne inovacije igrajo tukaj pomembno vlogo. Če jih uporabimo v zdravstvenem sistemu, ustvarjajo družbeno vrednost z učinkovitimi vplivi na družbo, združujejo potrebe in interese, povečujejo državljansko udeležbo in krepijo socialno kohezijo," so besede vodje projekta in centra Vlada Dimovskega z ekonomske fakultete povzeli v sporočilu za javnost.

Projekt socialnih inovacij SI4CARE, vreden 2,37 milijona evrov, se osredotoča na celostno oskrbo starajočega se prebivalstva v regiji. Sofinancira ga Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Jadransko-jonskega transnacionalnega programa.

Projekt je bil izdelan z iniciativo konzorcija raziskovalcev na treh ljubljanskih fakultetah, in sicer ekonomske fakultete, fakultete za gradbeništvo in geodezijo ter za socialno delo, skupaj z Institutom Jožef Stefan ter pridruženimi partnerji iz Bosne in Hercegovine, Črne gore, Grčije, Hrvaške, Italije in Srbije.