STAznanost

Bruselj v okviru programa Life odobril sofinanciranje dveh projektov s slovensko udeležbo

Bruselj, 23. novembra - Evropska komisija je odobrila financiranje 168 novih projektov v višini več kot 380 milijonov evrov v okviru programa Life, ki je namenjen ukrepanju na področjih varovanja okolja in podnebnih sprememb. Med izbranimi sta tudi dva projekta s slovensko udeležbo, eden je namenjen zaščiti želve močvirska sklednica, drugi pa prehodu na čisto energijo.

Projekt 3DIVERSE, ki bo potekal pod vodstvom Zavoda Energetska agencija za Savinjsko, Šaleško in Koroško, bo uvedel celovit, večsektorski in večnivojski pristop k načrtovanju in izvajanju naložb v trajnostno energetsko infrastrukturo.

V okviru projekta, ki bo trajal tri leta, nameravajo pripraviti celovit sklop tehnične in investicijske dokumentacije in objavljati javne razpise za konkretne investicijske ukrepe.

Z njim želijo čim bolj mobilizirati zasebni kapital in spodbujati naložbe, ki jih vodi skupnost, z zagotavljanjem mehanizmov, ki zagotavljajo boljši dostop do kapitala, nižje stroške naložb, visoko pregledanost ter finančne in socialne spodbude. Na dolgi rok pa bi lahko projekt služil kot zgled za izvajanje v partnerskih regijah v EU in izven nje.

Proračun projekta znaša 1,45 milijona evrov, od tega bo EU prispevala 1,37 milijona, je razvidno iz podatkovne zbirke programa Life.

Drugi projekt pod imenom URCA PROEMYS, ki ga bo sicer koordinirala Italija, v njem pa bo sodelovala tudi Slovenija, pa je namenjen izboljšanju stanja populacij želve močvirska sklednica (Emys orbicularis) v Italiji in Sloveniji, piše na spletni strani Nature 2000.

V okviru projekta, ki bo trajal do septembra 2027, bodo na 30 lokacijah v skupni površini devet hektarov obnovili mokrišča, barja, rečne prostore, gozdna območja in poplavne ravnice. Odstranjevali bodo tudi invazivne tujerodne vrste želv na izbranih območjih.

Poleg tega bodo pripravili celovit načrt upravljanja za ohranjanje italijanskih in slovenskih populacij sklednic in ozaveščali javnost, med drugim o grožnjah, ki jih predstavlja izpust invazivnih vrst v naravo.

Za ta projekt bo na razpolago 4,78 milijona evrov sredstev, od tega bo okoli 60 odstotkov oziroma 2,87 milijona evrov evropskih.

To sta le dva od 168 projektov v okviru programa Life, katerih financiranje je danes odobrila Evropska komisija. Zanje bo na voljo več kot 380 milijonov evropskih sredstev, kar je 27 odstotkov več kot lani, so sporočili danes v Bruslju. Mobilizirati želijo naložbe v skupni vrednosti 562 milijonov evrov.

Financiranja EU bodo deležni projekti iz skoraj vseh držav EU, ki so razvrščeni v štiri teme. To so narava in biotska raznovrstnost, krožno gospodarstvo in kakovost življenja, prilagajanje podnebnim spremembam in blažitev njihovih posledic ter prehod na čisto energijo.

Program Life je instrument EU za financiranje okoljskih in podnebnih ukrepov, v okviru katerega je bilo od leta 1992 sofinanciranih že več kot 5500 projektov.