STAznanost
Naravoslovje in tehnika

NIB bo razvil sisteme za testiranje varnosti kemikalij brez poskusov na živalih

Ljubljana, 25. novembra - Raziskovalci Nacionalnega inštituta za biologijo, švicarskega podjetja aQuaTox-Solutions in inštituta Eawag so na natečaju britanskega Nacionalnega centra za zamenjavo, izboljšanje in zmanjšanje testiranja na živalih prejeli 700.000 funtov. Razvili bodo sisteme za testiranje varnosti kemikalij brez poskusov na živalih, so sporočili z inštituta.

Kot so zapisali v sporočilu za javnost, številne kemične snovi, ki se uporabljajo vsakodnevno, kot so pesticidi, farmacevtske snovi in industrijske kemikalije, prej ali slej končajo tudi v rekah, jezerih in podtalnici. Da bi zagotovili, da tam ne povzročijo škode, je treba pred odobritvijo njihove uporabe običajno opraviti oceno tveganja za okolje.

S tem postopkom se preveri, kako strupena je določena kemikalija za različne organizme v naravnem okolju, vključno z ribami. Po svetu potekajo številna prizadevanja, da bi v prihodnosti lahko takšne ekotoksikološke teste izvajali brez uporabe živih živali. Temu namenjen je tudi natečaj z naslovom Crack it safe, ki ga organizira britanski Nacionalni center za zamenjavo, izboljšanje in zmanjšanje testiranja na živalih, sponzorirajo pa ga farmacevtska podjetja AstraZeneca, Bayer in Unilever.

V okviru projekta SAFE, ki so ga zasnovali NIB, aQuaTox-Solutions in Eawag, razvijajo nov pristop za nadomestitev testov na živih ribah. Raziskovalci so v letu 2021, v prvi fazi izziva, prejeli 100.000 funtov oziroma približno 116.000 evrov za izdelavo koncepta novega testa na ribjih celičnih linijah. Pri razvoju koncepta so se raziskovalci oprli na nov pristop k razumevanju toksičnosti v bioloških sistemih: poti neželenih učinkov (adverse outcome pathways).

Zdaj so pridobili še 700.000 funtov ali nekaj več kot 800.000 evrov, da v naslednjih treh letih koncept nadgradijo v tržni produkt, ki bo na podlagi poskusov na celičnih linijah in računalniškega modela napovedal učinke kemikalij na razmnoževanje rib v naravnem okolju.

Kot je povzela direktorica NIB, Maja Ravnikar, so tega mednarodnega sodelovanja izjemno veseli, saj bo vključevalo znanje s področja računalniškega modeliranja, ki ga poleg bioinformatike na NIB strateško razvijajo. Ob tem je izrazila veselje, da so vključeni v projekt, ki ga razvijajo za trg in katerega cilj je human - nadomestitev testiranja na živalih.

Bioinformatik Anže Županič, ki v projektu skrbi za računalniško modeliranje in je na strani NIB tudi vodilni raziskovalec v mednarodni ekipi, je o poteku projekta povedal, da so v prvi fazi razvili nov večstopenjski računalniški postopek, ki je omogočil določitev različnih molekularnih procesov, na podlagi katerih je mogoče napovedati ali je razmnoževanje rib zaradi izpostavitve kemikalijam moteno.

"V drugi fazi bomo razvili računalniški model, ki bo kot vhoden podatek uporabil meritve molekularnih motenj poti neželenih učinkov na ribjih celičnih linijah, izpostavljenih različnim kemikalijam, in napovedoval uspešnost razmnoževanja rib v primeru izpostavitve. Za razvoj modela bomo uporabili koncept Bayesovih mrež in različnih pristopov umetne inteligence, ki nam bodo poleg napovedi toksičnih učinkov omogočili tudi oceno negotovosti teh napovedi," je pojasnil Županič.