STAznanost

EU bo v raziskave in inovacije vložila dodatnih 13,5 milijarde evrov

Bruselj, 6. decembra - Evropska komisija je danes sprejela glavni delovni program Obzorje Evropa za obdobje 2023-2024, s katerim bo namenila približno 13,5 milijarde evrov za podporo raziskovalcem in inovatorjem v Evropi pri iskanju prelomnih rešitev za okoljske, energetske, digitalne in geopolitične izzive. Prvi razpisi bodo objavljeni v sredo.

Kot so sporočili iz komisije, bo financiranje kot del širšega programa EU za raziskave in inovacije Obzorje Evropa, ki je vreden 95,5 milijarde evrov, prispevalo k doseganju podnebnih ciljev EU, povečanju energetske odpornosti in razvoju temeljnih digitalnih tehnologij.

Obravnavali bodo tudi ciljno usmerjene ukrepe za podporo Ukrajini, okrepitev gospodarske odpornosti in prispevanje k trajnostnemu okrevanju po pandemiji covida-19. "Program bo pripomogel k razvoju močnejšega evropskega ekosistema za raziskave in inovacije, vključno s širšo udeležbo raziskovalcev in inovatorjev po vsej Evropi, večjo mobilnostjo in financiranjem raziskovalnih struktur svetovnega merila," so zapisali v Bruslju.

5,67 milijarde evrov je namenjenih uresničevanju ključnih ciljev v zvezi s podnebnimi ukrepi, iskanju inovativnih rešitev za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov in prilagajanju podnebnim spremembam. 1,67 milijarde evrov je namenjenih podpiranju biotske raznovrstnosti.

Več kot 4,5 milijarde evrov bo namenjenih digitalnemu prehodu Unije, kar vključuje tudi razvoj temeljnih digitalnih tehnologij in spodbujanje njihove vključitve v vsakdanje življenje.

Skoraj 970 milijonov evrov bo namenjenih pospešitvi prehoda na čisto energijo v skladu z načrtom REPowerEU ter povečanju energetske neodvisnosti Evrope od nezanesljivih dobaviteljev in fosilnih goriv, za katera so značilna močna nihanja cen.

Prihodnje leto bo v okviru delovnega programa več kot ena milijarda evrov iz instrumenta NextGeneration EU namenjena okrevanju Evrope po gospodarski in socialni škodi, ki jo je povzročila pandemija.

Poleg tega bo program s 336 milijoni evrov podprl raziskave in inovacije, in sicer za povečanje pandemične pripravljenosti ter odzivanje na izredne zdravstvene razmere. To je v skladu s cilji Evropskega organa za pripravljenost in odzivanje na izredne zdravstvene razmere.

Več kot 600 milijonov evrov bo prihodnje leto vloženih v pet misij EU. S tem bo Bruselj podprl raziskave in inovacije, ki naj bi med drugim omogočile boljšo pripravljenost lokalnih in regionalnih oblasti na soočanje s tveganji, povezanim s podnebjem, obnovo vsaj 25.000 kilometrov prosto tekočih rek ter sklenitev pogodb o podnebno nevtralnih mestih s stotimi mesti.

Komisija pričakuje, da bodo v okviru misij zbrani prispevki iz drugih virov financiranja, s čimer bo do konca prihodnjega leta dosežena skupna raven naložb, ki bo presegala naložbe iz programa Obzorje Evropa.

Prvi razpisi za zbiranje predlogov bodo objavljeni v sredo na portalu EU za financiranje in javna naročila. Do sredine februarja prihodnje leto bodo tudi informativni dnevi programa Obzorje Evropa za morebitne vlagatelje.