STAznanost

Na SAZU mednarodni kolokvij o javnosti pod grožnjo digitalne oligarhije

Ljubljana, 8. decembra - Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) bo jutri potekal mednarodni kolokvij z naslovom Javnost pod grožnjo digitalne oligarhije ob izidu nove knjige Slavka Splichala o transformacijah (upodatkovljanju) javnosti v digitalni dobi. Sodelovali bodo komunikologi iz Finske, Nemčije, Velike Britanije, ZDA in Slovenije.

Kot je za STA pojasnil akademik Slavko Splichal, profesor komunikologije na FDV in predstojnik Centra za raziskovanje družbenega komuniciranja FDV, z "digitalno oligarhijo" poimenuje "na umetno inteligenco oprto instrumentalno usmerjeno upravljanje z ljudmi in njihovo prihodnostjo v službi globalnih tehnoloških oligarhov". "Na neki način jo lahko primerjamo s patrimonialno ekonomsko in politično dominacijo fevdalnega zemljiškega gospostva, ki je na svoje premoženje navezovalo vse veje oblasti, vključno s sodstvom. Tudi digitalni oligarhi združujejo zakonodajno, sodno in izvršilno oblast mimo volje in interesov državljanov in uporabnikov, in to na globalni ravni, poleg tega pa s pomočjo umetne inteligence usmerjajo tudi spletno pozornost in vedenje internetnih uporabnikov. Najboljša ponazoritev digitalne oligarhije je Muskovo upravljanje s Twitterjem," je povedal.

Kolokvij bo po besedah Splichala obravnaval "nastajanje pol-zasebnih, pol-javnih, globalno povezanih in nadzorovanih komunikacijskih omrežij in prostorov, v katerih se danes gibljejo uporabniki družbenih medijev". Z njimi po mnenju Splichala izginja inkluzivni značaj klasične javne sfere, ki je bila prej jasno ločena od zasebne sfere. "Po eni strani gre za protisloven pojav na subjektivni ravni uporabnikov medijev, kot se na primer kaže v širjenju sovražnega govora v javni komunikaciji, po drugi strani pa za izginjanje meje med javnim in zasebnim opozarja na nezadostno pravno-politično reguliranost novih medijev. Med drugim smo priče digitalnim vdorom v informacijsko zasebnost in kognitivno svobodo ali zasebnost mišljenja, ki postajajo z razvojem nevro tehnologije bolj subtilni in sofisticirani kot kdaj koli prej."

Na kolokviju bodo sodelovali komunikologi iz Nemčije, Velike Britanije, ZDA, Finske in Slovenije. Splichal posebej izpostavlja dva predavatelja, Stephena Colemana in Christiana Fuchsa, ki bosta predstavila svoje izkušnje s teoretskimi in praktičnimi prizadevanji za demokratično uporabo digitalnih tehnologij, zlasti v politiki, in za podružbljanje digitalnih komunikacijskih omrežij.

Stephen Coleman je po besedah Splichala "vrhunski strokovnjak na področju prilagajanja reprezentativnih institucij v digitalni dobi in razvoja prostorov za javno demokratično razpravo". Med drugim je bil direktor programa za e-demokracijo Hansard in začetnik spletnih posvetovanj za parlament Združenega kraljestva. Christian Fuchs pa je soustanovitelj mednarodne interdisciplinarne mreže raziskovalcev, ki raziskujejo digitalne medije in družbo "ICTs and Society-network" in soavtor Manifesta za javne medije in javni internet.

Kolokvij bo sicer potekal ob izidu nove knjige Splichala o transformacijah (upodatkovljanju) javnosti v digitalni dobi z naslovom "Datafication of Public Opinion and the Public Sphere: How Extraction Replaced Expression of Opinion". Kot je pojasnil avtor, knjiga izhaja iz razsvetljenskih idej javnosti in analizira zgodovinske spremembe ključnih manifestacij javnosti ter možnosti, pogoje in ovire za razvoj javne sfere, v kateri javnost refleksivno ustvarja, artikulira in izraža javno mnenje.

"Rdeča nit obravnave je zgodovinski preobrat od 'javne rabe razuma' preko 'merjenja javnega mnenja' v javnomnenjskih anketah do sodobnega mnenjskega rudarjenja, v katerem je razsvetljensko idejo javnega izražanja mnenja izpodrinila tehnologija ekstrakcije mnenj. Opozarjam na nujnost kritičnih spodbud in premislekov v teoriji in raziskovanju javnosti v času, ko družboslovno raziskovanje banalizira idejo javnosti, podobno kot je bil pojem javnega mnenja že pred desetletji banaliziran zaradi njegove pretežno administrativne rabe v mnenjskih poizvedbah. Ne nazadnje teh premislekov primanjkuje tudi v politiki," je glavne teme knjige povzel Splichal.

Kolokvij, ki ga SAZU pripravlja v sodelovanju s Centrom za raziskovanje družbenega komuniciranja na FDV, bo ob 9. uri potekal v akademijski dvorani SAZU in hkrati tudi na platformah MiTeam ter Youtube. Program kolokvija, ki bo v angleščini, je na voljo na povezavi: https://www.sazu.si/uploads/files/57ee1d95c23371144545f64a/Program.pdf.