STAznanost
Naravoslovje in tehnika

NIB v novem projektu z naprednimi predkliničnimi raziskavami do boljšega razumevanja razvoja raka

Ljubljana, 18. decembra - Raziskovalci Nacionalnega inštituta za Biologijo (NIB) so pridobili evropski projekt CutCancer, ki bo omogočil izvajanje najsodobnejših pristopov in metodologij na področju predkliničnih raziskav raka v Sloveniji. Največ aktivnosti bo potekalo v okviru oddelka za genetsko toksikologijo in biologijo raka (GEN), ki deluje v vlogi koordinatorja projekta, so sporočili z NIB.

Projekt CutCancer bo NIB izvajal skupaj s tremi mednarodno priznanimi institucijami - Univerzo Swansea iz Velike Britanije, švedsko Univerzo v Stockholmu in nizozemskim medicinskim centrom univerze Vrije v Amsterdamu. Projekt bodo začeli izvajati z začetkom leta 2023 in bo trajal tri leta, za njegovo izvedbo pa so iz evropske sheme Horizon prejeli 1,2 milijona evrov.

Kot je pojasnila koordinatorka projekta, vodja oddelka za genetsko toksikologijo in biologijo raka, Bojana Žegura, gre pri CutCancer za t.i. "twinning" projekt. To pomeni, da projekt ni izključno raziskovalne narave, saj je eden izmed njegovih glavnih ciljev prenos znanja in dobrih praks iz visoko tehnološko razvitih držav na manj razvite države znotraj EU, kamor se uvršča tudi Slovenija. Projekt bo vključeval razvoj sinergij med partnerskimi raziskovalnimi institucijami, spodbujanje povezovanja in sodelovanja v prihodnjih raziskovalnih in inovacijskih procesih.

Projekt CutCancer bo NIB omogočil napredne predklinične raziskave karcinogeneze - nastanka rakavih celic - in odpornosti raka na zdravljenje z uporabo novih tridimenzionalnih (3D) celičnih modelov in vitro, visoko zmogljivih pristopov za vrednotenje genomske nestabilnosti, prostorske analize in analize na nivoju posameznih celic. "To preprosto pomeni, da bomo z modernejšimi pristopi proučevali procese, ki se odvijajo v posameznih rakavih celicah," povzame Žegura.

Predklinične 3D raziskave raka, ki jih bodo izvajali v projektu, so sicer zelo pomembne pri zagotavljanju zanesljivih in napovednih podatkov ter izboljšanju razumevanja vzrokov za nastanek in napredovanje raka, personaliziranega zdravljenja in odpornosti na zdravljenje rakavih obolenj.

V projektu bodo med drugim na sistemu 3D celičnih modelov, ki jih bodo razvijali v okviru projekta, proučevali, ali kemikalije in nanomateriali povzročajo poškodbe DNK in kakšni so mehanizmi njihovega delovanja. Na podlagi rezultatov bodo lahko ocenili, ali so te kemikalije oziroma nanomateriali zaradi svojega delovanja škodljivi za zdravje človeka. To bi lahko vodilo v prepoved njihove splošne uporabe, kar bo prispevalo k preprečevanju razvoja raka.

"Na raziskovalnem nivoju si seveda v prvi meri nadejamo, da bomo z novimi pristopi, ki jih bomo osvojili s pomočjo vrhunskih partnerjev projekta, bolje razumeli tako procese, ki se vršijo v celicah, izpostavljenim rakotvornim dejavnikom, kot tudi procese, ki se odvijajo v samih rakavih celicah," pojasni Žegura.

Namen projekta pa ni zgolj okrepiti raziskave, temveč tudi podporne dejavnosti na NIB, med njimi projektno pisarno, pisarno ta prenos tehnologij, pisarno za človeške vire in finance ter navsezadnje tudi knjižnico.