STAznanost

Na FDV ob predstavitvi nove knjige o pomenu lika in dela Vlada Benka

Ljubljana, 16. decembra - Na predstavitvi knjige Vlado Benko: Sociologija in teorija mednarodnih odnosov, ki sta jo uredila Milan Brglez in Niko Toš, so se na ljubljanski Fakulteti za družbene vede danes poklonili liku in delu staroste znanosti o mednarodnih odnosih na Slovenskem. Pomen Benkove misli je ob tej priložnosti poudarila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon.

Trenutni evroposlanec, sicer pa profesor na FDV, Milan Brglez je dejal, da so se z izdajo tega dela, ki je preseglo okvire prvotne ideje ponatisa Benkove Sociologije mednarodnih odnosov, želeli oddolžiti pokojnemu profesorju in dekanu FDV. Sourednika sta redaktorsko in uredniško posegala v Benkova besedila, knjigo pa sta opremila z Brglezovo uvodno kritično študijo in dodala zapise ter gradiva o prispevku Benka k akademski institucionalizaciji družbenih ved in znanosti o mednarodnih odnosih.

Kot je dejal zaslužni profesor fakultete Niko Toš, je bil Benko izjemno resen, visoko izobražen in humanistično usmerjen človek. To je potrdil tudi Brglez, ki pa je poudaril, da je Benko bil zelo odprt akademik, ki je sledil več strujam politične misli.

V predstavitvenem panelu so poleg sourednikov sodelovali tudi nekdanja novinarka in evroposlanka ter Benkova asistentka Mojca Drčar Murko, bivši predsednik Slovenije Danilo Türk in Irena Brinar s FDV.

Predstavitve se je udeležila tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je v svojem nagovoru poudarila pomen predstavljenega dela v tem, da združuje različne vidike mednarodnih odnosov, s čimer po njenih besedah predstavlja nadgradnjo Benkovega prispevka na tem področju.

Dodala je, da je Benkova misel zelo pomembna tudi v tem času, ki ga zaznamuje vojna v Ukrajini. Ob tej priložnosti je izpostavila, da je oz. bo njeno vodilo na čelu MZZ zagotavljanje tesnejših vezi med teorijo in prakso ter da se bo zavzemala za krepitev povezav ministrstva s FDV.

Predstavljeno delo bodo po njenih besedah v luči revizije zunanjepolitične strategije na MZZ vključili in ustrezno ovrednotili v konceptualnem razmisleku in izvedbeni fazi.

Na dogodku so zbrane poleg že navedenih nagovorili tudi dekan FDV Iztok Prezelj, predsednik Slovenskega društva za mednarodne odnose Marjan Šetinc in predstavnik Kluba nekdanjih slovenskih veleposlanikov Roman Kirn.