STAznanost

V Cankarjevem domu slavnostna podelitev državnih nagrad za izjemne znanstvene in raziskovalne dosežke

Ljubljana, 19. decembra - Na slavnostni prireditvi v Cankarjevem domu bodo danes nagradili izjemne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti. Podelili bodo Zoisove in Puhove nagrade, Zoisova in Puhova priznanja ter priznanje ambasadorka znanosti Republike Slovenije. Slavnostna govornica bo predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič.

Na slavnostni podelitvi, ki se bo se bo v Linhartovi dvorani Cankarjevega doma začela ob 21. uri, bodo podelili 15 nagrad. Med njimi bosta dve Zoisovi nagradi za življenjsko delo, štiri Zoisove nagrade za vrhunske dosežke, šest Zoisovih priznanj za vrhunske dosežke, Puhovo nagrado za življenjsko delo, Puhovo nagrado za vrhunske dosežke in priznanje ambasadorka znanosti Republike Slovenije.

Nagrade bo podelila predsednica odbora za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti Nataša Vaupotič.

Zoisove nagrade in priznanja s področja vseh znanstvenih ved prejmejo raziskovalke in raziskovalci, ki so s svojimi dosežki trajno prispevali k razvoju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Puhove nagrade in priznanja prejmejo zaslužni za izume, tehnološke in netehnološke razvojne dosežke in uporabo znanstvenih izsledkov z vseh znanstvenih področij pri uvajanju novosti v gospodarsko in družbeno prakso. Za pomembne dosežke pri promociji in razvoju slovenske znanstvene in razvojne dejavnosti v tujini pa podeljuje priznanje z nazivom Ambasador znanosti Republike Slovenije.

Slovenija izjemne dosežke na področju znanstveno-raziskovalne in razvojne dejavnosti nagrajuje že vse do leta 1997. O nagradah in priznanjih odloča odbor za podelitev nagrad in priznanj za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti, ki ga imenuje vlada izmed uveljavljenih raziskovalcev. Kandidate za člane odbora predlagajo Slovenska akademija znanosti in umetnosti, univerze in visokošolski zavodi, raziskovalni zavodi, gospodarske organizacije in posamezni raziskovalci.