STAznanost

Kemijski inštitut bo pomagal zmanjševati količino plastike v morju

Koper, 10. januarja - Predstavljanje načinov za zmanjševanje količine plastičnih odpadkov v Sredozemskem morju je cilj evropskega projekta Remedies, ki ga bodo koordinirali na Kemijskem inštitutu in so ga danes predstavili na novinarski konferenci v Kopru. Trajal bo štiri leta in bo povezoval 23 partnerjev iz 12 držav. Skupno je vreden 9,14 milijona evrov.

Remedies je prvi projekt, financiran iz novega programa EU Obzorje z nazivom Misija zdravi oceani, morja, obalne in celinske vode. Na razpis ga je prijavila skupina Znanstveniki proti plastiki, ki jo vodi Uroš Novak iz Kemijskega inštituta. On bo tudi koordinator projekta.

Kot je povedal Novak, se projekt osredotoča na predstavljanje rešitev, ki lahko vplivajo na zmanjšanje onesnaževanja z morskimi odpadki, plastiko in mikroplastiko v bazenu Sredozemskega morja.

Na kemijskem inštitutu računajo, da bo projekt preko devetih predstavitvenih središč v Sredozemlju dosegel do 100.000 ljudi. Zbrati želijo približno 400 ton plastičnih odpadkov. Kasneje nameravajo enake rešitve uporabiti še na 70 drugih točkah po vsem svetu. Tako bi dosegli 250.000 ljudi in nadomestili 3700 ton plastike z ustreznejšimi snovmi.

Slovensko predstavitveno središče bo v Marini Koper, kjer bo postavljena tehnologija podjetja Clera.One za recikliranje vode pri čiščenju plovil s filtracijo mikrodelcev in mikroplastike.

K sodelovanju vabijo tudi javnost. Kemijski inštitut bo organiziral demonstracijske delavnice za t.i. zero-waste kozmetiko in čiščenje obale ter odpadnih ribiških mrež. Promoviral bo tudi ponovno uporabo zbrane odpadne plastike.

"Kot kemijski inštitut imamo ambicije voditi raziskovalce v to, da svoje rešitve pokažejo tudi na trgu ali vsaj pripomorejo k bolj zdravi, bolj aktivni ali bolj okoljsko ozaveščeni skupnosti," je dejal Novak. Kot primer je navedel, da je njegova raziskovalna ekipa razvila tehnologijo za proizvodnjo kozmetike brez plastične embalaže. "Ne bomo ostali v laboratoriju, gremo med ljudi," je poudaril.

Vodja predstavništva Evropske komisije v Sloveniji Jerneja Jug Jerše je izpostavila, da gre za prvi projekt v okviru ene od petih misij oziroma nalog, ki si jih zastavila EU za reševanje velikih izzivov našega časa. Misija Zdravi oceani, morja, obalne in celinske vode je po njenih besedah del strategije, v skladu s katero želi EU "zaščititi 30 odstotkov morskega območja, povezati ekološke koridorje v vseevropsko omrežje, obnoviti degradirane morske ekosisteme in vsaj 25.000 kilometrov nereguliranih rek, do leta 2030 vsaj prepoloviti količino plastičnih odpadkov v morju, za vsaj 30 odstotkov znižati izpuste mikroplastike v okolje in razogljičiti modro gospodarstvo."

Vodja projektne pisarne Kemijskega inštituta Barbara Tišler je poudarila, da je ta ustanova najuspešnejša v Sloveniji pri pridobivanju evropskih sredstev glede na število raziskovalcev. V programu Obzorje Evropa, ki se je začel leta 2021, so pridobili 33 projektov v skupni vrednosti nad 40 milijonov evrov. Poleg misije oceani sodelujejo tudi v misiji boja proti raku.

Projekt Remedies po njenih besedah izstopa v pozitivnem smislu, ne samo po številu deležnikov, ampak tudi zato, ker se je raziskovalec Kemijskega inštituta odločil za koordiniranje tako kompleksnega projekta.