STAznanost

Papič odprl nove prostore Biotehnološkega stičišča inštituta za biologijo

Ljubljana, 10. januarja - Minister za izobraževanje, ki opravlja tekoče posle, Igor Papič je danes odprl prostore Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo, ki bo s svojo raziskovalno opremo omogočil dobre pogoje za raziskovanje in s tem dal pospešek razvoju znanosti. V nadaljevanju so podelili nagrade Miroslava Zeia in priznanja inštituta.

"V veliko veselje mi je, da sem danes tukaj, čeprav mogoče malo težko definiram, v kakšni vlogi trenutno. Če bo šlo tako, kot je načrtovano, bom vodil ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije," je povedal Papič. V nadaljevanju je omenil, da je bilo na področju znanosti v zadnjem času veliko narejenega v smislu preoblikovanja obstoječe agencije za raziskovalno dejavnost in ustanovitve novega razvojnega sveta glede na novi zakon o raziskovalni in inovacijski dejavnosti.

Papič je prepričan, da bodo reorganizacijo izpeljali v relativno kratkem času. Ob tem je izpostavil pomen inovacijskega stebra, ker želijo ne samo združiti raziskovalna sredstva, ki se bodo v tem in prihodnjem letu dvignila za 40 odstotkov, ampak tudi pripeljati sredstva drugih ministrstev v ta steber, kjer bodo na enak način in po podobnih kriterijih lahko preko javnih razpisov ponujali aplikativne raziskave. "To je prva naloga za prihodnost," je dejal in današnje odprtje označil za pomembno pridobitev ter zaželel več takšnih uspešnih zgodb.

V prvi del Biotehnološkega stičišča, kjer prevladujejo laboratoriji in raziskovalni prostori, se je preselilo čez 100, torej polovica vseh zaposlenih na inštitutu, in sicer oddelek za biotehnologijo in sistemsko biologijo ter oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka. V drugi etapi konec tega leta pa se selijo še oddelek za raziskave organizmov in ekosistemov ter podporne službe. "Gre za prelomni korak inštituta in hkrati za pomembno pridobitev celotne slovenske znanosti," je ob otvoritvi povedala direktorica inštituta za biologijo Maja Ravnikar.

Biotehnološko stičišče predstavlja izjemno pomembno raziskovalno infrastrukturo, ki bo zagotovo pomenila pomemben mejnik v razvoju inštituta in vseh ved o živem v Sloveniji. Investicija skupaj obsega več kot 30 milijonov evrov, od tega je 80 odstotkov evropskih kohezijskih sredstev, 20 odstotkov pa sredstev iz državnega proračuna. Gradnja se je začela v juliju 2021 in bo trajala do oktobra letos.

Slovesnost se je nadaljevala s podelitvijo nagrad in priznanj. Veliko nagrado Miroslava Zeia za življenjsko delo na področju dejavnosti inštituta za biologijo za leto 2022 je prejela Metka Filipič, ki je od leta 2005 do 2022 vodila oddelek za genetsko toksikologijo in biologijo raka. Kot vrhunska znanstvenica in raziskovalka je odločilno pripomogla k prebojnim raziskavam in razvoju genetske toksikologije in s tem opravila pionirsko delo v Sloveniji.

Nagrado Miroslava Zeia za izjemne dosežke sta prejeli višja znanstvena sodelavka in namestnica vodje delovne enote Omike oddelka za biotehnologijo in sistemsko biologijo Špela Baebler ter znanstvena svetnica na odseku za sintezno biologijo in imunologijo Kemijskega inštituta Iva Hafner-Bratkovič.

Nagrado Miroslava Zeia za izjemni prispevek na področju dejavnosti inštituta za leto 2022 je prejel Tihomir Makovec, ki se je v desetletjih dela na Morski biološki postaji Piran izkazal kot zanesljiv vodja potapljaške baze, izjemen podvodni fotograf ter inovator. Priznanja so dobili tudi novi doktorji znanosti.