STAznanost

Fakulteta za strojništvo Univerze v Ljubljani poudarja pomen znanstvenoraziskovalnega dela

Ljubljana, 27. januarja - Znanstvenoraziskovalno delo je temelj delovanja Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani (UL), so v četrtek na strateški razvojni konferenci fakultete poudarili njeni predstavniki. Med drugim so predstavili raziskovalne platforme, ki so jih zasnovali kot odgovor na sodobne gospodarske izzive, in novo nastali odprti laboratorij Peskovnik.

Fakulteta za strojništvo UL je že leta 2019 začela izvajati strategijo, s katero so po besedah dekana Mihaela Sekavčnika začrtali smernice za prihodnji razvoj. V okviru strategije so prenovili študijski program, s katerim poleg relevantnih izobraževalnih programov ponujajo izbirnost, interdisciplinarnost, poudarek pa dajejo tudi individualnemu raziskovalnemu delu. Prenovili so tudi sistem habilitacijskih meril, v teku pa je posodobitev organiziranosti fakultete in novogradnja fakultete, s katero bi, kot je dejal dekan, lahko začeli spomladi prihodnje leto.

Na fakulteti pomemben poudarek dajejo znanstvenoraziskovalnemu delu. Letos bodo za nabavo raziskovalne opreme namenili rekordnih 3,7 milijona evra. "Ta raziskovalna oprema bo omogočala nov potencial za znanstvenoraziskovalno delo," je dejal prodekan fakultete Janko Slavič. Opremo bosta sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) in Univerza v Ljubljani.

Po besedah predstavnikov fakultete pa pomembno vlogo pri znanstvenoraziskovalnem delu fakultete igrajo raziskovalne platforme, saj obravnavajo posebna družbena in gospodarska vprašanja. Kot prvo platformo so predstavili tovarne prihodnosti, v okviru katere se ukvarjajo s procesi, sistemi in vsemi podpornimi tehnologijami digitalizacije, med katerimi je pomembna zlasti metoda sodobne, najmodernejše umetne inteligence. Cilj njihovih dejavnosti je prispevati k okoljsko in družbeno trajnostnim, varnim in privlačnim delovnim mestom.

V okviru platforme zelena in varna mobilnost naslavljajo številne izzive, ki se dotikajo vprašanja reševanja kompleksnih problemov, kot so minimizacija porabe energije in porabe materialov, izboljšanje vzdržljivosti in varnostnih izdelkov, pocenitev vseh faz industrijskih procesov in nenazadnje zadostitev vsem pogojem, ki jih zahteva krožno gospodarstvo.

Platforma trajnostna energija naslavlja cilje, ki zadevajo čisto, dostopno in varno oskrbo z energijo, ki je sposobna sobivati s čistim in varnim okoljem. V tem kontekstu razvijajo storitve, ki se nanašajo na pridobivanje zelenih goriv, gradnjo zelenih streh, pametnih mest, energetsko neodvisnih stavb oz. na vse nove tehnologije na področju proizvodnje, rabe, shranjevanja energije in pa tudi distribucije.

V okviru platforme zdravje pa se osredotočajo predvsem na razvoj hitrejših, neinvazivnih in natančnejših diagnostičnih in medicinskih postopkov. Tako med drugim razvijajo inovativne tehnologije, kot so na primer laserski sistemi za minimalno invazivne medicinske posege in optični sistemi za brezkontaktno in natančno diagnostiko bolezenskih stanj.

Na fakulteti za strojništvo so svojo raziskovalno usmerjenost utrdili tudi z odprtjem odprtega laboratorija Peskovnik, čigar poslanstvo je postati osrednja skupnost študentskega inženirskega udejstvovanja in inovativnosti na fakulteti, z vizijo, da vsak inženir strojništva postane izvrsten na svojem področju. "Z njim želimo našim študentom ponuditi prostor, kjer se lahko kreativno izražajo," je dejal prodekan. V laboratoriju so v zimskem semestru izvedli tudi tri projekte, v okviru katerih so študenti vzpostavili raziskovalno okolje, izdelali prototip vertikalnega letalnika in visokohitrostni 3D tiskalnik.

Strateške konference se je med drugim udeležil tudi minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, ki je izrazil zadovoljstvo z znanstvenoraziskovalnim delom fakultete. Izpostavil pa je tudi pomembnost vzpostavitve enotne agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (ARIS), kar bo omogočilo učinkovitejše in doslednejše izvajanje ukrepov znanstvenoraziskovalne in inovacijske politike.