STAznanost

ARRS z novostmi in spremembami na področju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti

Ljubljana, 31. januarja - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) v letošnjem letu na področju izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti uvaja nekatere novosti in spremembe. Na današnji novinarski konferenci so njeni predstavniki med drugim predstavili spremembe stabilnega financiranja in letošnji javni razpis za (so)financiranje raziskovalnih projektov.

Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Direktor ARRS Mitja Lainščak.
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Vodja Sektorja za stabilno financiranje ARRS Primož Pristovšek.
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Predsednik Znanstvenega sveta ARRS Peter Križan.
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Predsednik Znanstvenega sveta ARRS Peter Križan in direktor ARRS Mitja Lainščak.
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Predsednik Znanstvenega sveta ARRS Peter Križan in direktor ARRS Mitja Lainščak.
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Direktor ARRS Mitja Lainščak.
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Vodja Sektorja za raziskovalne projekte Nika Razpotnik Visković.
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Direktor ARRS Mitja Lainščak.
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Predsednik Znanstvenega sveta ARRS Peter Križan.
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Vodja Sektorja za raziskovalne projekte Nika Razpotnik Visković.
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Predsednik Upravnega odbora ARRS Igor Emri in direktor ARRS Mitja Lainščak.
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Vodja Sektorja za raziskovalne projekte Nika Razpotnik Visković.
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Vodja Sektorja za stabilno financiranje ARRS Primož Pristovšek.
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Ljubljana, ARRS.
Novinarska konferenca Javne agencije za raziskovalno dejavnost RS, na kateri so predstavili glavne naloge pri izvajanju dejavnosti v letu 2023.
Vodja Sektorja za raziskovalne projekte Nika Razpotnik Visković.
Foto: Boštjan Podlogar/STA

Kot je na današnji prvi novinarski konferenci ARRS povedal direktor agencije Mitja Lainščak, je ARRS v letu 2022 realizirala proračunska sredstva v višini okoli 271 milijonov evrov. V letošnjem letu se bodo sredstva povišala na 329 milijonov evrov, v prihodnjem letu pa naj bi okvirno razpolagala z več kot 400 milijonov evrov. "Pri vsem tem agencija sledi določilom novega zakona in pa drugih dokumentov, kot je resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030 in programu dela in finančnega načrta za leto 2030," je dejal.

Z novim zakonom so pri ARRS vzpostavili stabilno financiranje, v okviru katerega so se po besedah vodje sektorja za stabilno financiranje Primoža Pristovška združile dejavnosti, ki so sicer že potekale po delih v okviru drugih raziskovalnih dejavnosti, hkrati pa so bile uvedene dodatne in nove dejavnosti.

"Po vsebini se torej infrastrukturna dejavnost združuje v institucionalni steber, ki združuje tudi upravljavske in podporne dejavnosti. V programski steber so se združili raziskovalni programi in pa mladi raziskovalci. V letošnjem letu pa se na novo uvaja razvojni steber, ki pomeni spodbujanje razvoja znanstvenoraziskovalne in infrastrukturne dejavnosti, in še dodatno programi nacionalnih raziskav," je pojasnil.

Stabilno financiranje po njegovih besedah tako združuje dejavnosti in jih razširja na vse prejemnike stabilnega financiranja, novi zakon pa vsem raziskovalnim organizacijam, ki so vključene v stabilno financiranje, podeljuje tudi avtonomnost pri razporejanju sredstev za institucionalni, programski in razvojni steber.

ARRS je 11. januarja 2023 objavila javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov za leto 2023. Razpis letos predvideva sredstva v višini 30 milijonov evrov, kar je 8,4 milijona evrov več kot lani. Od tega bo 24,8 milijona evrov namenjenih sofinanciranju temeljnih, aplikativnih ter podoktorskih temeljnih in aplikativnih raziskav.

Z razpisom spodbujajo tudi mednarodno sodelovanje. V okviru dogovora s tujimi partnerskimi agencijami lahko namreč prijavitelji projektne prijave za temeljne raziskovalne projekte oddajo v sodelovanju z raziskovalci iz Avstrije, Švice, Češke, Poljske, Madžarske, Flandrije, Hrvaške in Luksemburga, je pojasnila vodja sektorja za raziskovalne projekte Nika Razpotnik Visković.

V okviru razpisa so predvidena tudi sredstva za program dr. Aleša Debeljaka, in sicer v okvirnem letnem obsegu 1,2 milijona evrov. V tem primeru gre za sofinanciranje 12 projektov, ki jih izvajajo raziskovalci, ki se iz tujine vračajo v Slovenijo. Program je sicer po besedah Razpotnik Visković nepopolno izkoriščen. Na lanski razpis za sofinanciranje 12 projektov so namreč prispele le tri prijave, zato je program "potreben prenove in premisleka", je dejala.

Dodatna sredstva v okvirnem letnem obsegu štirih milijonov evrov pa so namenjena tudi sofinanciranju osmih velikih raziskovalnih projektov. Razpis bo odprt do 28. februarja, začetek sofinanciranja pa se predvideva v začetku septembra, je pojasnila Razpotnik Visković.

Letos načrtujejo tudi spremembe pri ocenjevanju raziskovalnih projektov z uvedbo znanstvenih urednikov, ki bodo v ocenjevalnem postopku opravili pregled kakovosti recenzij. Nadaljujejo pa tudi z modernizacijo informacijske podpore. "Načrt je narejen, zagotovljen je tudi že finančni del, ne morem pa še zagotoviti, kako hitro bomo s tem procesom zaključili. Letos zagotovo še ne bomo uresničili vsega, kar bi radi," je dejal. Pojasnil je še, da imajo ves čas razpisana tudi delovna mesta za programerje, a "ni ustreznih prijav".

ARRS bo v letu 2023 izvedla tudi aktivnosti v okviru načrta za okrevanje in odpornost. Tako bo izvedla javni poziv za sofinanciranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti in spodbujanje mednarodne vpetosti in tematski razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici od TRL 3-6 za spodbujanje dolgoročnega konzorcijskega sodelovanja javnih raziskovalnih organizacij, velikih podjetij in malih in srednjih podjetij na področjih zelenega in digitalnega prehoda.

Direktor je omenil tudi predvideno reorganizacijo agencije ARRS. Po njegovih besedah naj bi se v tem okviru zamenjal upravni odbor agencije, na novo bi se formiral inovacijski svet, ostal pa bi znanstveni svet agencije.