STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Filozofska fakulteta gosti konferenco o izzivih okoljske trajnosti z antropološkim poudarkom

Ljubljana, 1. februarja - Na Filozofski fakulteti v Ljubljani se je začela mednarodna večdisciplinarna konferenca Razsrediščenje trajnostnosti: K lokalnim rešitvam globalnih okoljskih problemov. Na tridnevni konferenci bo sodelovalo več kot 100 domačih in tujih raziskovalcev z različnih področij, ki se ukvarjajo z izzivi okoljske trajnosti in trajnostnega razvoja.

Konferenca poteka v sodelovanju Univerze v Ljubljani in raziskovalne mreže Common Ground, glavni vsebinski snovalci letošnje konference pa so sodelavci Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Zaradi fokusa na razsrediščenju trajnosti in usmerjenosti k lokalnim odzivom na globalne probleme bo imela konferenca po besedah organizatorjev izrazit antropološki poudarek.

Za temo konference stoji premislek o tem, da se s sledmi in posledicami človekovega bivanja na Zemlji vse pogosteje srečujemo tudi v kontekstu razprav o trajnosti, ki ponujajo vseobsegajoče, globalne rešitve nastalih okoljskih in klimatskih problemov. "Globalne strategije in diskurzi govorijo o enem, skupnem svetu, ki ga moramo pomagati 'rešiti'. V resnici pa te strategije velikokrat spregledajo dejstvo, da nekatere problematične dejavnosti - pospešena (gospodarska) rast, potrošništvo, izraba virov - izhajajo ravno iz sveta kot povezanega globalnega trga oz. globalnega kapitalizma," so pojasnili člani organizacijskega odbora konference.

"Želeli smo torej opozoriti na to, da drži, človeštvo si deli en planet, vendarle pa ne moremo reči, da vsi živimo v enem in istem svetu. Namreč, kraji, kjer bivamo, se kulturno, družbeno, ekonomsko in okoljsko tako zelo razlikujejo, da težko rečemo, da so naše predstave o in razmerja do okolja, v katerem živimo, podobne, kaj šele enake."

Z organizacijo konference so želeli odpreti prostor za pretres lokalnih, vernakularnih, lokalnih tradicionalnih, zapostavljenih znanj in praks ter na trajnost pogledati z novih zornih kotov in perspektiv. Hkrati pa so želeli odpreti prostor interdisciplinarnim raziskavam, zato so k sodelovanju povabili znanstvenike in raziskovalce iz različnih strok: antropologije, geografije, elektrotehnike, strojništva, agronomije, arhitekture.

Do petka se bodo na konferenci zvrstila tri vabljena predavanja. Veronica Strang z Univerze v Oxfordu ter Univerze v Durhamu bo danes izvedla predavanje z naslovom Pravična razmerja: zamišljanje trajnosti z neantropocentričega gledišča, v četrtek sledi predavanje Katje Vintar Mally z Univerze v Ljubljani z naslovom Čigava trajnost? Ko se (lokalne) družbeno-ekonomske aspiracije srečajo z globalnimi okoljskimi omejitvami, v petek pa bo o prihodnosti raznolikosti v antropocenu predaval Thomas Hylland Eriksen z Univerze v Oslu.

Dogodek se bo sklenil z okroglo mizo Prehod k trajnostnim tehnologijam in družbam, na kateri bodo sodelovali Lučka Kajfež Bogataj, Rajko Muršič, Janez Potočnik, Emilija Stojmenova Duh in Tomislav Tkalec.

Vsi izpostavljeni dogodki bodo potekali v angleškem jeziku v predavalnici 18 na Filozofski fakulteti v Ljubljani.