STAznanost

Znanost v knjigah - knjižne novosti slovenskih založb

Ljubljana, 2. februarja - Med znanstvenimi novostmi na policah slovenskih založb so tokrat monografija Dejavniki spolnega zadovoljstva v Sloveniji, ki je izšla pri Založbi Univerze v Ljubljani, monografija Uporabljati ali ne uporabljati #OstaniZdrav Založbe FDV, pri Založbi ZRC sta izšli deli Užaljeno maščevanje ter Hydrodynamic modelling of tidal range energy, pri založbi Studia humanitatis pa je v sozaložništvu z Založbo ZRC izšlo delo Rimsko cesarstvo in njegovi Germani.

Dejavniki spolnega zadovoljstva v Sloveniji

Pri Založbi Univerze v Ljubljani je med novostmi znanstvena monografija Dejavniki spolnega zadovoljstva v Sloveniji. Gre za obsežno in zahtevno delo, v katerem so avtorji Andrej Starc, Raja Dahmane Gošnak, Branko Gabrovec podrobno predstavili dejavnike spolnega zadovoljstva ter rezultate raziskave, v okviru katere so proučevali značilnosti spolnega zadovoljstva med prebivalci v Sloveniji. Analiza temelji na odgovorih, ki so jih je posredovali 6903 udeleženci raziskave z izpolnitvijo mednarodno validiranega vprašalnika, je zapisano na spletni strani založbe.

Uporabljati ali ne uporabljati #OstaniZdrav

Med novostmi Založbe FDV je znanstvena monografija Marine Trkman z naslovom Uporabljati ali ne uporabljati #OstaniZdrav, ki obravnava področje skrbi posameznikov za preventivno zdravje družbe. Osredotoča se na tehnološko podprto storitev, katere cilj je preprečiti širjenje zelo nalezljivega virusa v družbi.

Kot so pri zapisali pri založbi, avtorica preučuje razloge za nizko razširjenost e-storitve v Sloveniji. "V raziskovalnem modelu izpostavi pomen dveh dejavnikov, in sicer zaskrbljenosti posameznikov zaradi krize ter zaskrbljenosti posameznikov za njihovo zasebnost ob uporabi aplikacije. Avtorica je ocenila vpliv zaupanja v tehnologije in zaupanja v vlado na zaskrbljenost za zasebnost. Poleg neposrednega vpliva zaskrbljenosti zaradi krize na namen o uporabi je analizirala tudi dva posredna vpliva, in sicer preko zaznanih osebnih in družbenih koristi posameznika. Vse hipoteze je potrdila. Avtorica s svojo analizo prevzemanja tehnologije, ki je primer tako e-zdravstvene kot e-vladne aplikacije, ustvari doprinos znanju na proučevanem področju."

Užaljeno maščevanje. Spomin Slovenk in Slovencev na italijanska fašistična taborišča

Pri Založbi ZRC je izšla knjiga Užaljeno maščevanje - Spomin Slovenk in Slovencev na italijanska fašistična taborišča, ki temelji na pričevanjih. Avtorji Marta Verginella, Urška Strle in Oto Luthar so prepričani, da se bodo bralci in bralke na podlagi njihove študije prav zaradi bogate zbirke pričevanj lahko neposredno seznanili z izkušnjami deportiranih. "Da bodo skozi njihov izkušnjo morda lažje razumeli, zakaj in kdaj so jih fašistične oblasti aretirale, zakaj in kako so jih zasliševale in obsodile ter zakaj so nekatere poslale v konfinacijo, druge pa v internacijo. Med drugim tudi na Rab, kjer je bil režim internacije neznosen in še posebej smrtonosen v ženskem delu taborišča," piše na spletni strani založbe.

"Prav usoda žensk in otrok na Rabu, ki so jo krojili pomanjkanje hrane in vode, neznosne higienske razmere in brezbrižnost stražarjev, je za vse, ki o teh poglavjih druge svetovne vojne v Evropi ne vedo veliko, še posebej zgovorna. Poleg tega nepoučenemu bralki in bralcu prav to, kar se je dogajalo v tem taborišču, omogoča boljše razumevanje problematičnosti italijanskega zanikanja vojnih zločinov. S tem zanikanjem se namreč namerno briše spomin na (ne)prikrit rasizem, ki ga je fašistična Italija gojila do slovenskega in hrvaškega prebivalstva na okupiranem ozemlju," so še zapisali.

Hydrodynamic modelling of tidal range energy

Pri Založbi ZRC je izšla tudi monografija Nejca Čoža, ki opisuje postopek za hidrodinamično modeliranje plimskih elektrarn. Te bodo v luči podnebnih sprememb imele pomembno vlogo pri prehodu na obnovljive vire energije in razogljičenje družbe. Kot so obrazložili, je plimovanje popolnoma predvidljivo, ni odvisno od vremena in ga je možno natančno napovedati več let v prihodnost. "Glavna pomanjkljivost plimskih elektrarn je njihova omejenost na območja z intenzivnim plimovanjem, kot so atlantske obale Združenega Kraljestva, Francije in Kanade ter druge oceanske obale po svetu. Vloga hidrodinamičnih modelov pri načrtovanju hidroelektrarn je predvsem v razumevanju okoljskih vplivov in optimizaciji delovanja same elektrarne", so zapisali.

Knjiga je razdeljena v tri tematske sklope. Prvi nudi širši vpogled v ozadje plimskih elektrarn ter preuči že objavljeno strokovno literaturo. V drugem sledi podroben opis teoretičnih osnov ter sama metodologija za numerično modeliranje z uporabo odprtokodne programske opreme Delft3D. Zadnji sklop zajemata študiji primera na katerih je bila metodologija preizkušena, ki obravnavata hidrodinamične vplive dveh predlaganih plimskih elektrarn v Združenem Kraljestvu, in sicer pregrado preko estuarija reke Severn in umetno laguno v zalivu Swansea.

Rimsko cesarstvo in njegovi Germani. Pripoved o izvoru in prihodu.

V sozaložbi Studia humanitatis in Založbe ZRC je izšlo delo Herwiga Wolframa Rimsko cesarstvo in njegovi Germani, ki ponuja vpogled v enega najbolj pomembnih obdobij evropske zgodovine. Delo povzema avtorjeve dolgoletne raziskave zgodovine germanskih ljudstev, njihovih stikov z rimskim cesarstvom, kot tudi njihove akomodacije, akulturacije in transformacije v času, ko so si na rimskim tleh ustvarili svoja kraljestva.

V knjigi se seznanimo s temeljnimi pojmi in z njimi zvezanim instrumentarijem s katerima operira moderno zgodovinopisje, kot tudi z novimi pogledi na obravnavan čas, ki so rezultat intenzivnih razprav, raziskav in diskusij v zadnjih tridesetih letih. "Knjiga, v kateri je avtor povzel svoje dolgoletne in celotno (tudi slovansko) Evropo obsegajoče raziskave ter jih povezal z dosežki mednarodnega zgodovinopisja, prinaša v slovenski prostor prepotrebno svežino v seznanjanju s temi vprašanji. Obenem knjiga služi študentom arheologije, zgodovine, umetnostne zgodovine in klasične filologije, ki se v svojem študiju srečujejo s tem obdobjem, kot eno temeljnih referenčnih del", so povzeli pri založbi. Delo je prevedel Milan Lovenjak.