STAznanost

Novinarjem se je odprla možnost za sodelovanje v mednarodni raziskavi o novinarstvu

Ljubljana, 1. marca - V mednarodno raziskavo o položaju novinarstva v posamezni državi Svetovi novinarstva se letos prvič vključuje Slovenija. V anketi bodo novinarji odgovarjali na aktualna vprašanja o vlogi novinarstva v družbi. Center za raziskovanje družbenega komuniciranja jih vabi k sodelovanju.

Obsežna anketa zajema tudi vprašanja o novinarski odgovornosti in avtonomiji, novinarskem delu in delovnih pogojih v medijih ter varnosti novinark in novinarjev, je na današnji predstavitvi ankete dejal glavni raziskovalec pri študiji v Sloveniji Igor Vobič s fakultete za družbene vede v Ljubljani.

Anketo Svetovi novinarstva izvajajo na Centru za raziskovanje družbenega komuniciranja pri fakulteti, ki je vključen v mednarodni konzorcij raziskovalcev iz več kot 120 držav. To mednarodno primerjalno študijo med drugim podpirajo Organizacija Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (Unesco), Novinarji brez meja in Mednarodno združenje novinarjev (IFJ), v Sloveniji pa jo izvajajo v sodelovanju z Društvom novinarjev Slovenije (DNS) in Sindikatom novinarjev Slovenije (SNS).

V DNS so veseli, ker se je center vključil v mednarodno raziskavo. Tako bodo prišli do pomembnih podatkov o položaju novinarjev v Sloveniji, ki jih zdaj pogrešajo, je povedala Špela Stare iz društva. Društvo bo skušalo novinarje nagovoriti, da sodelujejo pri raziskavi.

Sindikat novinarjev Slovenije se veseli rezultatov raziskave in možnosti primerjave s tujino, saj bodo na tej podlagi lahko načrtovali svoje aktivnosti. Iz odgovorov na pripravljen vprašalnik bo po besedah predsednice sindikata Alenke Potočnik mogoče razbrati, kje so težave, kaj je treba še storiti in kaj zahtevati od zakonodajalca.

Spletni vprašalnik bodo po Vobičevih besedah v okviru prve faze posredovali članom DNS in SNS. V okviru druge faze pa želijo pritegniti k sodelovanju novinarje, ki niso člani omenjenih organizacij.

Po navedbah Špele Stare je veliko novinarjev, ki niso del cehovske organiziranosti, v lokalnih in spletnih medijih, na zasebni televiziji POP TV, v Financah in med samostojnimi novinarji. Podobno ugotavljajo tudi v sindikatu.

V raziskavi bodo poskušali priti do vseh, ki so novinarji glede na opredelitev v študiji Svetovi novinarstva. To so tisti, ki polovico svojega delovnega časa opravljajo novinarsko delo, to pomeni, da redno zbirajo in interpretirajo informacije, ki temeljijo na dejstvih in se nanašajo na aktualne zadeve, ki bi bile lahko zanimive za širšo javnost, je pojasnil Vobič.

V razvidu medijev v Sloveniji je sicer po njegovih navedbah vpisanih več kot 2000 medijev, vendar so med njimi denimo tudi spletne strani političnih strank in lokalnih glasil. Glede na to bo treba sestaviti ustrezen nabor medijev, preko katerih bodo nagovorili novinarje k sodelovanju v raziskavi.

Člani društva in sindikata so anketo že danes dobili na svoje elektronske naslove. Kot je napovedal Vobič, pa bodo rezultate raziskave javnosti lahko predstavili predvidoma do konca leta.