STAznanost

Štipendije L'Oreal-Unesco Za ženske v znanosti letos fizičarki, biokemičarki in kemijski inženirki

Ljubljana, 1. marca - L'Oreal Adria in Slovenska nacionalna komisija za Unesco sta podelili letošnje štipendije nacionalnega programa L'Oréal-Unesco Za ženske v znanosti, in sicer fizičarki Tanji Goričanec, biokemičarki Klari Kuret in kemijski inženirki Ani Oberlintner, so sporočili organizatorji.

Dobitnice štipendij v vrednosti 5000 evrov so se tako pridružile dosedanjim 46 štipendistkam, ki so štipendije prejele v 17 letih programa.

Tanja Goričanec je študentka zadnjega letnika doktorskega študija jedrske tehnike in deluje kot raziskovalna asistentka na odseku za reaktorsko fiziko na Institutu Jožef Stefan. Fizičarka prispeva k ogljični nevtralnosti družbe z raziskovanjem odziva zunajsrediščnih detektorjev nevtronov v tipičnem tlačnovodnem jedrskem reaktorju.

Klara Kuret je raziskovalka na področju molekularne biologije RNK na Kemijskem inštitutu v Ljubljani. Doktorski študij opravlja na programu Nanoznanosti in nanotehnologije na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana. V sklopu svojega doktorata z uporabo računalniških pristopov raziskuje celične stike med RNK in proteini, ki igrajo ključno vlogo pri uravnavanju izražanja genov in so tako izrednega pomena za normalno delovanje celic in razvoj tkiv.

Ana Oberlintner je kot mlada raziskovalka zaposlena na Kemijskem inštitutu na odseku za katalizo in reakcijsko inženirstvo, kjer preučuje bioosnovane in biorazgradljive materiale. Trenutno je vpisana v dodatno leto podiplomskega študija ekotehnologije na Mednarodni podiplomski šoli Jožefa Stefana, kjer deluje tudi kot asistentka. V okviru doktorske dizertacije raziskuje hidrofobne modifikacije celuloznih nanomaterialov, katerih namen je izboljšanje in povečanje uporabnosti bioosnovanih in biorazgradljivih embalažnih materialov.

Izbranim trem raziskovalkam je diplome podelil minister za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igor Papič, ob tem pa izpostavil, da "ravno na področju tehnike in naravoslovja izgubljamo velik potencial, ki ga predstavljajo dekleta, saj še vedno za premnoge študijske programe velja, da so bolj primerni za fante". K popularizaciji znanosti med mladimi ženskami v akademskem okolju in znanosti pa je po njegovih besedah pripomogel tudi program L'Oréal-Unesco.

Po besedah predsednice nacionalnega odbora za program L'Oréal-Unesco Za ženske v znanosti Alenke Malej tudi letošnji rezultati natečaja kažejo, da "imamo nadarjene mlade znanstvenice, ki so okusile lepoto in težave raziskovalnega dela, pridobljena štipendija pa dokazuje, da so na pravi poti".

Kot so organizatorji zapisali v sporočilu za javnost, znanstvenice vodijo revolucionarne raziskave po vsem svetu, po podatkih statističnega inštituta Unesca pa njihovo delo le redko pridobi priznanje, ki si ga zasluži. Ženske predstavljajo le tretjino vseh raziskovalcev po svetu, imajo le v 11 odstotkih višje raziskovalne vloge in so med manj kot štirimi odstotki prejemnikov Nobelovih nagrad za znanost.

Po podatkih Statističnega urada RS število raziskovalk v zadnjih letih ostaja približno polovico nižje od števila raziskovalcev. Delež doktorantk pa je še vedno najmanjši pri tehniških in tehnoloških vedah ter najvišji na področju humanističnih ved.