STAznanost

Sredstva za raziskovalno-razvojno dejavnost leta 2021 rekordna

Ljubljana, 4. marca - Bruto izdatki za raziskovalno-razvojno dejavnost so se leta 2021 povzpeli na rekordnih 1,1 milijarde evrov, kar je 10 odstotkov več kot leto prej. Kljub rasti pa Slovenija po podatkih statističnega urada v raziskovalno in inovacijsko dejavnost vlaga trikrat manj sredstev na prebivalca kot druge vodilne države inovatorke EU.

Obseg vlaganj v raziskovalno-razvojno dejavnost, izražen v deležu BDP, je znašal 2,13 odstotka. Z vidika kohezijske regije je izstopala zahodna Slovenija, so ta teden sporočili z državnega statističnega urada.

Z vidika izvajanja raziskovalno-razvojne dejavnosti so izdatki v poslovnem sektorju predstavljali 846 milijonov evrov.

V izvajanje raziskovalno-razvojnih dejavnosti je bilo leta 2021 vključenih 25.363 oseb oz. odstotek več kot leto prej. Med njimi je bilo 16.282 ali 64 odstotkov raziskovalcev (10.678 moških in 5604 ženske) ter 9082 ali 36 odstotkov drugega osebja (5513 moških in 3568 žensk).

Razporeditev raziskovalcev po sektorju zaposlitve, ki izvajajo raziskovalno-razvojne dejavnosti, se ni spremenila. Kot so zapisali statistiki, je bilo 8848 ali 54 odstotkov raziskovalcev v izvajanje raziskovalno-razvojnih dejavnosti še vedno vključenih v poslovnem sektorju, največ v starostni skupini 25-44 let.

V visokošolskem sektorju je delovalo 4823 ali 30 odstotkov raziskovalcev, največ v starostni skupini 25-34 let. V državnem sektorju je bilo 2405 ali 15 odstotkov raziskovalcev, največ v starostni skupini 25-34 let, v zasebnem nepridobitnem sektorju pa 206 ali en odstotek raziskovalcev, največ v starostni skupini 35-44 let.

Delovna obremenitev se je v primerjavi z letom 2020 povečala za tri odstotke. V ekvivalentu polnega delovnega časa je bil obseg dela enakovreden obsegu dela, ki ga je opravilo 17.396 oseb. Najizrazitejše povečanje so statistiki zaznali pri drugem podpornem osebju, za 10 odstotkov; med raziskovalci pa za dva odstotka.