STAznanost
Medicina in zdravje

Letošnje srečanje slovenskih akademikov in dijakov posvečeno sodobnim izzivom medicine

Ljubljana, 16. marca - Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) ter Slovenska znanstvena fundacija sta danes pripravila peto letno srečanje članov SAZU z dijaki slovenskih srednjih šol v domovini in zamejstvu. V središču današnjega srečanja so sodobni izzivi medicine. Srečanja se udeležuje okoli 70 udeležencev.

Osnovni namen srečanja, ki postaja tradicionalno in so ga poimenovali Prebujanje plemenitosti in modrosti, je približati najvišjo znanstveno in umetniško ustanovo - njeno poslanstvo, članstvo in dosežke najpomembnejših slovenskih znanstvenikov in umetnikov - mladim, šolajočim se ljudem.

V uvodnem nagovoru je zgodovino SAZU, njeno organizacijo in področja dela orisal predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti Peter Štih. Med drugim je izpostavil razvejano mednarodno sodelovanje, izdajanje letopisov in zbornikov ter prirejanje simpozijev. Spomnil je tudi na specializirano znanstveno knjižnico pod okriljem SAZU, v kateri je več kot pol milijona knjig in stare periodike, tudi redkih izvodov, ki jih ni mogoče najti nikjer drugje.

Zbrane je nagovoril še predsednik uprave Slovenske znanstvene fundacije Edvard Kobal. Mladim je zaželel, da jih današnji program, namenjen sodobnim izzivom medicine, spodbudi k razmišljanju. "Imeti možnost razmišljanja je danes vrednota," je poudaril. Ob tem jih je vzpodbudil h komuniciranju in vključevanju v razpravo, pa tudi k samorefleksiji, ki je ob izkušnjah in učenju potrebna, da dosežemo čustveno in intelektualno inteligenco.

Dotaknil se je tudi teme tokratnega srečanja. Po njegovi oceni je nemogoče, da nas po epidemiji covida-19 medicina ne bi zanimala. "Medicina je imela v preteklosti, ima danes in bo imela tudi v prihodnosti izjemno pomembno družbeno vlogo. Vlogo v dobro obstoja in razvoja posameznika, naroda, skupnosti narodov in človeštva kot celote," so zapisali tudi v vabilu na današnje srečanje.

Medicinski strokovnjaki, oboroženi z znanjem in izkušnjami, so napredovali skozi zgodovinski čas od zgolj opazovanj in lajšanj simptomov bolezenskih znakov, do odpravljanja vzrokov za nastanek bolezni. Napredek medicinskih strokovnjakov je bilo odvisen od nastanka možnosti posredovanja pri konkretni bolezni. Biologija bolezni, razvoj zdravil in pristopi, ki zavirajo ali modificirajo vzroke bolezni, pa so privedli do z dokazi podprte medicine, o kateri je spregovoril Gregor Serša, sicer zaposlen na ljubljanskem onkološkem inštitutu.

Dijaki so danes lahko poslušali še o dognanjih o covidu-19 in genetiki v medicini, pa tudi o tem, kako lahko laiki pomagajo ob nenadnem zastoju srca ter kako je danes videti delo v ambulanti družinske medicine.