STAznanost

Blog Udomačena statistika obeležuje deset let približevanja statistike javnosti

Ljubljana, 17. marca - Mineva deset let odkar je skupina doktorskih študentov statistike ustanovila blog Udomačena statistika, ki s poljudnimi prispevki poudarja pomen statistike kot znanosti in stroke ter jo poskuša približati splošni javnosti. V Mladi sekcije Statističnega društva Slovenije bodo obletnico obeležili s srečanjem nekdanjih in sedanjih študentov ter profesorjev.

Blog Udomačena statistika so leta 2013 začeli pisati Črt Ahlin, Roman Luštrik, Marija Paladin, Anže Sendelbah in Ana Slavec, takratni doktorski študenti interdisciplinarnega študijskega programa Statistika na Fakulteti za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani (UL).

Kot sta za STA pojasnila koordinatorja Mlade sekcije Statističnega društva in organizatorja dogodka ob obletnici Ana Slavec in Andrej Srakar, je Mednarodni statistični inštitut leto 2013 razglasil za mednarodno leto statistike, zato so številne organizacije v tistem letu izvajale aktivnosti osveščanja o pomenu statistike za različne skupine in področja. "K temu smo želeli prispevati, zato smo se odločili, da bomo začeli pisati prispevke, skozi katere bomo predstavili uporabo statistike in njenih metod skozi konkretne primere in raziskave," sta povedala sogovornika.

Od takrat do danes je bilo na blogu objavljenih preko sto prispevkov, ki so, tudi prek socialnih omrežij, dosegli več deset tisoč ljudi. Statistično društvo Slovenije je leta 2015 snovalcem bloga podelilo priznanje za odličnost statističnega poročanja v medijih, delovanje bloga pa je bilo leta 2019 formalizirano z ustanovitvijo Mlade sekcije statističnega društva Slovenije. Ekipa se je z leti razširila, pridružili so se ji tudi študenti magistrskega študija Uporabna statistika.

Deseto obletnico bloga bodo danes obeležili s srečanjem nekdanjih in sedanjih študentov in študentk obeh študijskih programov statistike, doktorskega in magistrskega, pa tudi njihovih profesorjev. Srečanje bo potekalo ob 17. uri v Sejni sobi senata Ekonomske fakultete UL.

V okviru dogodka bo potekala okrogla miza, na kateri se bodo z alumni Niko Berlic, Marijo Paladin, Ano Rotter in Gregorjem Vavdijem pogovarjali o njihovih kariernih poteh. Med tematikami bodo spomini na študij, s čim se ukvarjajo danes, kako pri svojem delu uporabljajo statistiko ter kako vidijo stanje razvoja statistike v Sloveniji in možnosti povezovanja stroke. Dotaknili se bodo tudi vprašanj kakovosti podatkov in pomembnosti statističnih znanj pri komunikaciji znanosti in stroke z javnostjo.

Tudi jeseni načrtujejo dogodek, s katerim bodo proslavili mednarodno leto statistike, ki ga obeležujemo letos.

Kot sta ob obletnici Udomačene statistike izpostavila Slavec in Srakar, so statistiki že dolgo na vrhu lestvic najbolj iskanih in zaželenih poklicev, tako doma kot v tujini. V sodobnem svetu podatke srečujemo na vsakem koraku in sposobnost njihove pravilne analize in interpretacije je ključna na marsikaterem področju. Statistika osnova raziskovanja na številnih znanstvenih področjih, tako naravoslovnih kot družboslovnih, njena uporaba pa je ključna tudi pri pomembnih odločitvah v zasebnem in javnem sektorju, zato imajo statistiki raznovrstne zaposlitvene možnosti. Zaposlujejo se na področju dejavnosti vse od financ, industrije, prometa, trgovine do šolstva, zdravstva in zavarovalništva, sta povedala sogovornika.

V Sloveniji je trenutno možno študirati statistiko na doktorski ali magistrski stopnji. Štirje moduli so na voljo na obeh stopnjah, in sicer Biostatistika, Družboslovna statistika, Matematična statistika, in Tehniška statistika. Poleg teh so na doktorskem študiju še moduli Ekonomska in uradna statistika, Poslovna statistika in Psihološka statistika, medtem ko je na magistrskem študiju Uradna statistika samostojna, Ekonomska in poslovna pa sta združeni v en modul. Magistrski študij ima od leta 2018 še modul Strojno učenje, sta pojasnila Slavec in Srakar.

Sodobna statistika se prepleta tudi s podatkovno znanostjo, ki v dobi umetne inteligence pridobiva vedno večji pomen. Po navedbah Slavec in Srakar se tudi vse več vodilnih mednarodnih združenj s področja statistike močneje usmerja v spodbujanje raziskovanja na področju podatkovne znanosti. "Po eni strani v slovenskem prostoru zaenkrat pogrešamo več kakovostnih razprav s področja statistike in poznavanja dela s podatki, kar je bilo vidno tudi v času pandemije covida-19. Splošna statistična pismenost v Sloveniji je še precej nizka in tudi mnoge v tujini aktualne razprave, denimo s področij Bayesove in neparametrične statistike ter metod vzročnega sklepanja, so pri nas slabše poznane."

Po drugi strani pa ima statistika v Sloveniji zelo bogato tradicijo, več mednarodno prepoznavnih raziskovalcev in tudi mednarodno znane dogodke, kot sta konferenca Applied Statistics in Srečanje mladih statistikov (YSM). Zato lahko v bližnji prihodnosti verjetno res pričakujemo hiter razvoj področja, ki bo povezan z razvojem umetne inteligence in s tem povezanimi družbenimi spremembami, verjameta Slavec in Srakar.