STAznanost

V okviru projekta PoLJUBA lani zadnja sezona gojenja barjanskega okarčka

Ljubljana, 21. marca - Peto leto projekta PoLJUBA je minilo v znamenju nadaljevanja ukrepov za izboljšanje stanja mokrotnih travnikov na območju Ljubljanskega barja in zadnje sezone gojenja barjanskega okarčka. Zaključeni so bili še zadnji postopki odkupov kmetijskih zemljišč, tokrat za obnovo travnikov z modro stožko in travnikov za strašničinega mravljiščarja.

Kot so v današnjem sporočilu zapisali v Javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko barje, je bilo lani največ aktivnosti namenjenih izboljšanju stanja mokrotnih travnikov na skupno 146 hektarih zemljišč, pri čemer so ukrepi obsegali predvsem prilagojeno košnjo in mulčenje travnikov ter odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin.

Na travnikih, kjer živi barjanski okarček, je večkrat letno potekalo ročno odstranjevanje krhlike in zlate rozge ter urejanje mejic. Prav tako so bili travniki na območju ponovne naselitve okarčka v naravnem rezervatu Iški morost mozaično pokošeni. Z mozaično košnjo se namreč prepreči zaraščanje površin z lesno vegetacijo, hkrati pa se na nepokošenem delu travnika vsako leto ohrani del habitata za nadaljnji razvoj metuljev, so pojasnili predstavniki projekta.

V letu 2022 so zaključili še zadnjo, tretjo sezono gojenja in doselitve barjanskega okarčka, ki se je izkazala za zelo uspešno, saj je bilo število prenesenih osebkov v naravo za 34 višje od zastavljenega cilja.

Raziskovalci z oddelka za raziskave organizmov in ekosistemov pri Nacionalnem inštitutu za biologijo so potrdili tudi uspešnost ponovne naselitve vrste puščavnik na Ljubljanskem barju. Puščavnik je največja evropska vrsta minice in največji hrošč, ki živi v lesnem mulju dupel pri nas.

Zaradi pomanjkanja starih dreves na Ljubljanskem barju so bili na območju Mestnega loga in Gmajnic v pomoč nameščeni posebni zaboji (gojilnice) iz hrastovega lesa, kamor je bilo v letih 2019 in 2020 v okviru projekta PoLJUBA naseljenih 225 ličink, ki so izvirale iz bližnjih še ohranjenih populacij. Ena takih živi v Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib.

Pripravljeno pa je tudi vse za začetek del za vzpostavitev trikilometrske tematske poti na Rakovi jelši, v okviru katere bo postavljenih osem interpretacijskih postaj, ki bodo ozaveščale o pomenu ohranjanja biotske raznovrstnosti na Ljubljanskem barju. V končni podobi bo predvidoma zaživela to poletje.

Štiriletni projekt PoLJUBA v skupni vrednosti 4,12 milijona evrov je v 80 odstotkih sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostalih 20 odstotkov prispeva država. Partnerji projekta so Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje, Zavod RS za varstvo narave, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije.