STAznanost
Humanistika in družboslovje

Na uvodnem srečanju ERC projekta Odprte meje o premoščanju enosmernih razlag sodobne zgodovine Evrope

Koper, 5. aprila - Odvilo se je uvodno srečanje sodelujočih pri projektu Odprte meje zgodovinarja Boruta Klabjana, ki je za projekt prejel sredstva Evropskega raziskovalnega sveta. Kot so sporočili iz ZRS Koper, so se predstavitve izhodišč in vsebine projekta udeležili mednarodno uveljavljeni raziskovalci iz držav EU in Združenih držav Amerike.

Koper, Pokrajinski muzej Koper. Uvodno srečanje ERC projekta Odprte meje nosilca Boruta Klabjana. Foto: ZRS Koper

Koper, Pokrajinski muzej Koper.
Uvodno srečanje ERC projekta Odprte meje nosilca Boruta Klabjana.
Foto: ZRS Koper

Koper, Pokrajinski muzej Koper. Uvodno srečanje ERC projekta Odprte meje nosilca Boruta Klabjana. Foto: ZRS Koper

Koper, Pokrajinski muzej Koper.
Uvodno srečanje ERC projekta Odprte meje nosilca Boruta Klabjana.
Foto: ZRS Koper

Borut Klabjan z Inštituta za zgodovinske študije Znanstveno-raziskovalnega središča (ZRS) Koper je projekt s polnim naslovom "Hladnovojna Evropa onkraj meja: Transnacionalna zgodovina čezmejnih praks na območju Alpe-Jadran od druge svetovne vojne do danes" prijavil na ERC panel za zgodovino, kjer je bil izbran za financiranje preko sheme ERC za uveljavljene raziskovalce.

Zbrane je uvodoma pozdravil Rado Pišot, direktor ZRS Koper, ki je poudaril izredno rast znanstveno-raziskovalne odličnosti ZRS Koper, "ki pa je s pridobljenim ERC projektom posebej potrjena in nagrajena". "Pridobitev ERC projekta daje ZRS Koper kot prvemu in edinemu javnemu raziskovalnemu zavodu izven Ljubljane še dodatno potrditev v nacionalnem in mednarodnem raziskovalnem prostoru", je dodal.

Klabjan je predstavil izhodišča projekta in njegove vsebine ter se ustavil pri premoščanju enosmernih razlag sodobne zgodovine Evrope. Projekt Odprte meje namreč iz izkušnje severnojadranskega prostora črpa navdih in izkušnje za novo razumevanje obdobja hladne vojne. Povzel je cilje in metode dela ter izpostavil prve rezultate, kot je na primer sodelovanje z zgodovinskim arhivom Evropske unije, kjer bodo hranili projektno gradivo, medtem ko so projektne sodelavke in sodelavci predstavili posamezne raziskovalne primere.

Uvodnega srečanja, ki je potekalo v Pokrajinskem muzeju Koper, so se udeležili člani svetovalnega odbora v sestavi Pamele Ballinger z Univerze v Michiganu, Sabine Dullin z Inštituta za politične študije v Parizu, Hannesa Granditsa s Humboldtove univerze v Berlinu, Pietera Judsona z Evropskega univerzitetnega inštituta v Firencah, Wolfganga Muellerja z dunajske univerze, Ulfa Brunnbauerja z Inštituta za vzhodno in jugovzhodno evropske študije Leibniz in Pavla Kolárja z Univerze Konstanz. Prisotni so bili tudi člani projektne skupine, med njimi akademik Jože Pirjevec, Egon Pelikan, predstojnik inštituta za zgodovinske študije ZRS Koper, Mateja Sedmak, predstojnica Inštituta za družboslovne študije ZRS Koper ter zainteresirana stroka in javnost.

Kot so še zapisali v ZRS Koper, so projekti ERC izrednega pomena ne le za dobitnike in dobitnice, ki jim omogočajo kreativno svobodo in večletno finančno neodvisnost pri izvajanju svojih raziskav, ampak pomembno vplivajo in spodbujajo tudi razvoj mlajših raziskovalnih sodelavcev. Ravno tako je pridobitev ERC projekta izjemnega pomena za mednarodno prepoznavnost raziskovalne odličnosti same ustanove gostiteljice ERC projekta, v tem primeru ZRS Koper, navajajo.