STAznanost

Surs vključen v evropski projekt razvoja naprednih metod zbiranja statističnih podatkov

Ljubljana, 3. maja - Statistični urad Republike Slovenije je s partnerji iz Nemčije, Francije, Belgije, Italije in Norveške pridobil evropski projekt Implementacija pametne raziskave - SSI. V projektu, ki se je začel 1. maja, želijo razviti in preizkusiti napredne metode za zbiranje podatkov uradne statistike, ki temeljijo na uporabi pametnih naprav.

Statistični urad Republike Slovenije (Surs) se v zadnjih letih, tako kot večina statističnih uradov v Evropski uniji, sooča s padanjem pripravljenosti prebivalcev za sodelovanje v raziskovanjih uradne statistike. Ta trend želijo ustaviti na različne načine, tudi tako, da se skušajo približati anketirancem in jim ponuditi uporabniku prijazno in prilagojeno posredovanje podatkov, so za STA povedali na Sursu.

Kot so pojasnili, projekt raziskuje in testira napredne tehnike zbiranja podatkov uradne statistike, pri katerih se z merskimi instrumenti skušajo približati anketirancem in s tem samemu viru podatkov.

Podatki uradne statistike se tradicionalno, poleg uporabe obstoječih administrativnih virov podatkov, zbirajo z anketnimi vprašalniki, pri katerih morajo sodelujoči neposredno posredovati svoje odgovore. V projektu si želijo testirati in razviti t.i. pametne raziskave, ki vključujejo posredovanje bolj natančnih podatkov na enostavnejši način. Enostaven primer pri raziskavah o mobilnosti bi bil, da anketiranec deli svojo lokacijo preko pametne naprave, namesto, da bi jo poročal opisno v vprašalniku.

Sodelovanje v tem projektu je za Surs ključno za boljše prepoznavanje motivacije in stališč anketirancev, saj tovrstna raziskava v takem obsegu še ni bila opravljena v Sloveniji.

Celotna vrednost projekta je ocenjena na nekaj več kot dva milijona evrov, od tega je Sursov delež ocenjen na nekaj manj kot 60.000 evrov in večinsko sofinanciran z evropskimi sredstvi. Projekt se je uradno začel izvajati 1. maja 2023 in bo trajal dve leti. Projekt nacionalno koordinira Tina Steenvoorden, vodja oddelka za standarde na Surs.

Projekt Implementacija pametne raziskave sicer koordinira in vodi nizozemski statistični urad (CBS), v njem pa poleg Slovenije sodelujejo še statistični uradi in univerze iz Nemčije, Francije, Belgije, Italije in Norveške. Raziskava bo potekala v dveh fazah, poleg preučevanja samih stališč, bodo v drugi fazi anketirance povabili, da dejansko posredujejo svoje podatke na t.i. pameten način. Raziskava bo mednarodno primerljiva in bo izvedena v enaki obliki tako v Sloveniji kot na Nizozemskem in v Italiji. V Sloveniji bo potekala predvidoma jeseni 2023, so še zapisali na Sursu.