STAznanost
Humanistika in družboslovje

V projektu Izobraževanje na mejah človeškega o izzivih novih tehnologij

Ljubljana, 11. aprila - V Ljubljani je danes potekala uvodna predstavitev ob začetku mednarodnega raziskovalnega projekta Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij. Strokovnjaki so na dogodku predstavili projekt in osvetlili njegovo aktualnost v trenutnih razmerah, ki jih narekujeta hiter tehnološki razvoj in potekajoča reforma šolstva v Sloveniji.

Osrednji cilj projekta, v katerem sodelujeta projektni skupini Pedagoškega inštituta in Fakultete Artes Liberales z Univerze v Varšavi, je interdisciplinarno raziskovanje človekovega položaja v sodobni digitalizirani družbi in prevpraševanje vloge digitalnih tehnologij v sodobni vzgoji in izobraževanju, so v sporočilu za javnost pojasnili organizatorji dogodka. Projekt, ki se je začel januarja letos, bo trajal do decembra leta 2025.

"S projektom želimo razširiti polje raziskovanja digitalizacije kot kompleksnega družbeno-tehničnega fenomena ter opozoriti na pomembno vlogo, ki jo imata pri konceptualizaciji in kritičnem prevpraševanju humanistika in družboslovje. Hkrati to pomeni odziv na aktualnost hitrega tehnološkega razvoja in trenutno potekajoče šolske reforme v Sloveniji," so še zapisali.

"Ta tematika je pravzaprav povezana z vlogo digitalizacije v sodobni vzgoji in izobraževanju. V našem projektu seveda gre za poudarek na raziskovanju slovensko - poljskega konteksta, posebnosti njunih šolskih sistemov, izobraževalnih politik in nenazadnje pogledov učiteljev na digitalne tehnologije," je v uvodnem nagovoru poudarila vodja projekta slovenskega partnerja Janja Žmavc. Dodala je, da hiter razvoj digitalnih tehnologij in posledice vstopa digitalizacije v izobraževanje predstavljajo pomembno in kompleksno polje pedagoških, didaktičnih in tudi drugih razmislekov.

Projekt temelji na treh enostavnih vprašanjih, in sicer kdo, kako in s kakšnim namenom, je pojasnil vodja projekta poljskega partnerja Krzysztof Skonieczny. V projektu si bodo po njegovih navedbah raziskovalci tako zastavili vprašanja: Kdo se ukvarja z izobraževanjem? Kako uvedba nove tehnologije spremeni naš pogled na osebo, ki se izobražuje, in kako spremeni osebo, ki vstopa v izobraževalni proces? Kako je nova tehnologija spremenila način, kako učitelji učijo in regulatorji razmišljajo o novih tehnologijah? Kaj bo iz tehnologije nastalo? Kakšne rezultate bo prinesla uporaba novih tehnologij?.

"Nov izziv, za katerega nismo predvidevali, da bo tako pomemben, je chatGPT. Učenci lahko vanj vnesejo svoje domače naloge in jih organsko opravijo, učitelji pa se bodo morali zelo potruditi, da se s tem spoprimejo," je izpostavil Skonieczny.