STAznanost

Kmetijski inštitut z mednarodnimi partnerji v iskanje rešitev za razvoj gospodarjenja z ogljikom v kmetijstvu

Ljubljana, 17. aprila - Kmetijski inštitut Slovenije je skupaj z desetimi mednarodnimi partnerji začel izvajati triletno projektno shemo, v okviru katere se bodo posvečali razvoju gospodarjenja z ogljikom v kmetijstvu v Srednji Evropi. Dejavnosti v sklopu projekta bo z 1,8 milijona evrov finančno podprl Evropski sklad za regionalni razvoj.

Kot so sporočili s Kmetijskega inštituta Slovenije, bodo v okviru projekta razvijali rešitve, kako v kmetijstvu uvesti načine za zajemanje ogljikovega dioksida iz zraka in za njegovo uporabo v obliki organskega ogljika v tleh.

"Z ustreznimi postopki lahko namreč v tleh zadržimo več ogljika, kot se ga sprosti nazaj v ozračje, kar pomembno prispeva k zmanjšanju izpusta ogljika v zrak. Hkrati se ohranja in obnavlja zdravje tal, s tem se pa poveča pridelava hrane, ohranja biotska raznovrstnost in razvija odpornost kmetijskih rastlin," so navedli v sporočilu za javnost.

Po njihovih pojasnilih želijo s tem povečati vlogo kmetijskega sektorja pri zmanjševanju toplogrednih plinov in posledično prispevati k podnebni nevtralnosti v Srednji Evropi. Ob tem opozarjajo, da je koncept tako imenovanega ogljičnega kmetovanja še nov, kar pomeni, da je treba tehnike, poslovne modele in strategije šele oblikovati in preizkusiti.

Kot so še dodali, bodo v okviru projekta Razvoj gospodarjenja z ogljikom v kmetijstvu v Srednji Evropi (angl. Carbon Farming CE) izpeljali sedem pilotnih aktivnosti, oblikovali strategijo razvoja ogljičnega kmetovanja, akcijski načrt in pripravili predloge za zakonodajalce.

Projekt vključuje 11 partnerjev iz devetih srednjeevropskih držav in devetih regij, ki so, kot so poudarili pri inštitutu, povezani in motivirani uvesti gospodarjenje z ogljikom kot pomembno novo rešitev za izzive v kmetijstvu in okolju.

Kmetijskemu inštitutu se v Sloveniji kot partnerja pridružujeta tudi ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije.