STAznanost

ARRS predstavil načrt za okrevanje in odpornost

Ljubljana, 18. aprila - Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) je danes na novinarski konferenci skupaj z ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije predstavila izvajanje ukrepov v okviru Načrta za okrevanje in odpornost. Poudarili so, da bodo ukrepi pripomogli k sodelovanja med slovensko javno raziskovalno sfero in gospodarstvom.

Načrt za okrevanje in odpornost je nacionalni program reform in naložb, s katerimi želi Slovenija ublažiti gospodarske in socialne posledice pandemije covida-19 ter državo pripraviti na izzive, ki jih predstavljata zeleni in digitalni prehod. Načrt bo prispeval k spodbujanju ekonomske, socialne in teritorialne povezanosti EU, je pojasnila vodja sektorja za načrt pri ARRS Lidija Tičar Padar.

ARRS je v okviru načrta marca objavila Javni razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih sodelovalnih programov na lestvici TRL 3-6, ki je namenjen spodbujanju raziskovalno razvojno inovacijskih programov v konzorcijih javnih raziskovalnih organizacij in podjetij na področju zelenega prehoda in digitalizacije.

Na začetku februarja so objavili tudi Javni poziv za (so)financiranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev, ki je namenjen krepitvi kompetenc na področjih raziskav in inovacij ter izboljšanju prenosa znanja, spodbujanju zanimanja za podoktorske raziskovalke ali raziskovalce ter spodbujanju njihove reintegracije v slovenski raziskovalni in gospodarski prostor.

Razpis, ki je bil objavljen, bo pomenil pomembno točko sodelovanja med slovensko javno raziskovalno sfero in pa med gospodarstvom, je na novinarski konferenci poudaril v. d. generalnega direktorja direktorata za znanost in inovacije na ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije Tomaž Boh.

Načrt je v osnovi za področje raziskav in inovacij sestavljen iz reformnega in pa naložbenega dela. Reformni del je namenjen vzpostavitvi novih načinov upravljanja znanstvenoraziskovalne in inovacijske dejavnosti in vzpostavitvi novih povezav med akterji na področju. Naložbeni del pa je medtem usmerjen v financiranje raziskovalne dejavnosti povezane z reformnim delom, je pojasnil Boh.

Dvojni namen načrta je hkrati reforma sistema in neposredna podpora raziskovalnim aktivnostim v dobro sodelovanja raziskovalne sfere in gospodarstva in na ta način tudi v drugem koraku boljše življenje oziroma večja konkurenčnost slovenskega gospodarstva in napredek družbe kot celote. Ne gre zgolj za povečanje profitabilnosti gospodarstva, ampak predvsem za prehod v družbo nove kvalitete, je še poudaril. Pri tem je dodal, da je za ministrstvo izjemnega pomena, da so v procesu priprav in izvajanja načrta vzpostavili pomembno in dobro sodelovanje med institucijami.

Načrt nekaj novega predstavlja tudi za ARRS, je poudaril direktor agencije Mitja Lainščak. "Agencija se je fokusirala primarno na bazično znanost, leta 2022 pa smo bili voljni prevzeti tudi ta izziv v korist prihodnosti," je dodal.

ARRS želi tako pogledati proti kapitaliziranju na dognanjih znanstvenikov v Sloveniji, da potem ta znanja in vse kar temu sledi, ostanejo v državi za dobro države. S tem računajo tudi na vzpostavitev stimulativnega okolja za tvegan kapital, ki se poveže z bazičnimi raziskovalci in se potem pretvori do nekega končnega produkta, je dodal Lainščak.

Skupno je v letih 2024-2026 za javni razpis predvidenih 15 milijonov evrov, okvirna višina predvidenih sredstev javnega poziva pa znaša okoli 17 milijonov evrov.