STAznanost

ARRS kot razlog za omejevanje zasebnih raziskovalnih zavodov pri sofinanciranju projektov navaja določila načrta za okrevanje

Ljubljana, 25. aprila - Na Javni agenciji za raziskovalno dejavnost RS (ARRS) so pojasnili razloge, zakaj se lahko na februarja in marca objavljena javni poziv in javni razpis za sofinanciranje raziskovalnih projektov prijavijo samo javni raziskovalni zavodi in podjetja. Kot navajajo, tako določa načrt za okrevanje in odpornost, iz katerega se financirata poziv in razpis.

ARRS je namreč v začetku februarja objavil javni poziv za sofinanciranje projektov in programov za krepitev mednarodne mobilnosti slovenskih raziskovalcev in raziskovalnih organizacij ter za spodbujanje mednarodne vpetosti slovenskih prijaviteljev, ob koncu marca pa še razpis za sofinanciranje dolgoročnejših velikih raziskovalno-inovacijskih projektov na lestvici TRL 3-6.

Ob tem so se pojavili očitki sedmih zasebnih raziskovalnih organizacij, da razpis omogoča prijavo samo javnim raziskovalnim zavodom in podjetjem. Močno omejujoč naj bi bil tudi za same javne raziskovalne organizacije, saj da jim dovoljuje sodelovanje samo v dveh projektnih konzorcijih, če so v enem v vlogi vodilnega partnerja, v drugem pa v vlogi sodelujočega partnerja.

Na ARRS so pojasnili, da tako javni poziv kot javni razpis izvajajo v okviru načrta za okrevanje in odpornost, ki je tudi podlaga za koriščenje razpoložljivih sredstev iz mehanizma. Pri tem tako poziv kot razpis neposredno sledita določbam omenjenega načrta, ki za oba kot ciljno skupino določa javne raziskovalne organizacije.

Kot so dodali, ARRS v omenjenih primerih nastopa kot izvajalec, ki je pri svojem delovanju vezan na usmeritve in navodila nosilnega organa, to je ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Sicer pa je sam znanstveni svet ARRS na sejah, kjer je obravnaval omenjeni javni poziv in javni razpis, večkrat izrazil zadržke glede omejevanja subjektov, ki se lahko prijavijo.

Glede očitka o omejevanju sodelovanja javnih raziskovalnih organizacij v več kot dveh konzorcijih na javnem razpisu, so pojasnili, da želijo s takšno omejitvijo doseči prijavo le najbolj kakovostnih in odličnih raziskovalnih programov.

Pogoji za prijavo tako na javni razpis kot na javni poziv vnaprej ne določajo pogojev za prihodnje javne razpise in javne pozive ARRS, ampak so povezani z vsebino načrta za okrevanje in odpornosti in njegovim izvajanjem, so še navedli.