STAznanost

Akademik Slavko Splichal prejel nagrado Karola Jakubowicza za medije in demokracijo

Ljubljana, 3. maja - Akademik Slavko Splichal je prejemnik letošnje nagrade Karola Jakubowicza za medije in demokracijo. Mednarodno nagrado, ki je bila ustanovljena leta 2018, odbor Sklada Karola Jakubowicza vsako leto podeljuje znanstvenici ali znanstveniku za pomemben prispevek k raziskovanju demokracije, človekovih pravic, medijske etike, medijske politike in javnih medijev.

Slavko Splichal je nagrado prejel za knjigo Datafication of Public Opinion and the Public Sphere: How Extraction Replaced Expression of Opinion (Upodatkovanje javnega mnenja in javne sfere: Kako je izluščanje nadomestilo izražanje mnenj), ki je lani izšla pri založbi Anthem Press v Londonu in New Yorku, piše na spletni strani Poljskega združenja za komuniciranje.

Ime letošnjega nagrajenca je bilo objavljeno na dan smrti Karla Jakubowicza 28. aprila, nagrada pa bo podeljena 15. maja.

Odbor sklada je knjigo nagradil z utemeljitvijo, da je "Splichalova knjiga odličen primer, kako obstoječe študije in empirične podatke pretvoriti v nove kritične normativne konceptualizacije". "Monografija pojasnjuje tveganja in priložnosti za demokracijo v digitalno in podatkovno vodenih družbah s poglobljenim teoretskim pregledom širokega nabora socioloških in političnih razprav. Monografija lahko pomembno prispeva k medijem in demokraciji, saj postajajo družbeni konteksti algoritmov in podatkov ključni za razumevanje vpliva visokih tehnologij na oblikovanje javnega diskurza in spodbujanje demokratičnih razprav. Splichalova knjiga je še posebej aktualna v času, ko je demokracija na preizkušnji povsod, ne glede na zemljepisni položaj in tradicionalne delitve med zahodnimi in nastajajočimi demokracijami na globalnem jugu. Poleg tega je večplastni analitični pristop uspešno preoblikovan v pripoved, ki pritegne vsakogar," so zapisali v obrazložitvi.

Kot je decembra za STA pojasnil Splichal, knjiga izhaja iz razsvetljenskih idej javnosti in analizira zgodovinske spremembe ključnih manifestacij javnosti ter možnosti, pogoje in ovire za razvoj javne sfere, v kateri javnost refleksivno ustvarja, artikulira in izraža javno mnenje.

"Rdeča nit obravnave je zgodovinski preobrat od 'javne rabe razuma' preko 'merjenja javnega mnenja' v javnomnenjskih anketah do sodobnega mnenjskega rudarjenja, v katerem je razsvetljensko idejo javnega izražanja mnenja izpodrinila tehnologija ekstrakcije mnenj. Opozarjam na nujnost kritičnih spodbud in premislekov v teoriji in raziskovanju javnosti v času, ko družboslovno raziskovanje banalizira idejo javnosti, podobno kot je bil pojem javnega mnenja že pred desetletji banaliziran zaradi njegove pretežno administrativne rabe v mnenjskih poizvedbah. Ne nazadnje teh premislekov primanjkuje tudi v politiki," je glavne teme knjige povzel Splichal.

Slavko Splichal je profesor komunikologije in predstojnik Centra za raziskovanje družbenega komuniciranja na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in izredni član Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Je ustanovitelj in direktor Evropskega inštituta za komuniciranje in kulturo s sedežem v Ljubljani ter znanstvene revije Javnost-javnost. Ukvarja se s teorijo komuniciranja, medijsko politiko, javnim mnenjem in metodami raziskovanja komuniciranja, je tudi strokovnjak za preučevanje medijev in demokracije v Srednji in Vzhodni Evropi ter širše.