STAznanost
Naravoslovje in tehnika

Umrl akademik biolog Boris Sket

Ljubljana, 9. maja - Umrl je akademik biolog Boris Sket. Med drugim je bil profesor zoologije nevretenčarjev in speleobiologije na biološkem oddelku Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, prodekan biotehniške fakultete in rektor ljubljanske univerze. Kot piše na spletni strani SAZU, so njemu v čast poimenovali okoli 40 živalskih vrst in par rodov.

Sket je bil rojen julija 1936 v Ljubljani. Biologijo je študiral na prirodoslovno-matematični fakulteti ljubljanske univerze, kjer je tudi doktoriral. Že kot študent je začel samostojna raziskovanja na področju zoologije in speleobiologije, kar je ves čas ostalo njegovo delovno področje.

Na biotehniški fakulteti je bil redni profesor za zoologijo nevretenčarjev in speleobiologijo. Aktiven pa je bil tudi kot raziskovalec. Največ je raziskoval na območju nekdanje Jugoslavije, pa tudi na Filipinih, Kitajskem, Bermudih, v Južni Ameriki, Keniji, Floridi.

Kot prvi je raziskoval intersticialne vode v Sloveniji. Ob raziskovanju obalnih jam ob Jadranu je dal prve podatke o ekologiji t. i. anhihalinih jamskih voda, ki so jih pozneje potrdili zlasti z raziskavami v tropih. Pripravljal je predloge za varstvo favne in narave na območjih dinarskega krasa. Organiziral je tudi postavitev laboratorija za molekulske filogenetske analize.

Kot piše na spletni strani Slovenska akademije znanosti in umetnosti (SAZU), se je pri razreševanju biogeografskih in ekoloških problemov soočil tudi s taksonomijo in sčasoma opisal več kot sto za znanost novih vrst in nekaj rodov, zlasti rakov in pijavk, v neznatni meri tudi vretenčarjev in bakterij. Večidel so dinarske, a nemalo jih je z odprav na kras tropskih dežel. Med pomembnejšimi so opisi edinih troglobiotskih predstavnikov spužev in ožigalkarjev, pa nove družine rakcev Atlantasellidae in Brasileirinidae.

Je avtor številnih znanstvenih člankov, poglavij in predavanj, največ s področja speleobioloogije, pa tudi drugih. Bil je član različnih odborov, uredniških odborov in sourednik mednarodnih revij, tudi Zootaxa.

Bil je aktiven jamar in jamski potapljač, tudi predsednik Jamarske zveze Slovenije in International Society of Subterranean Biology. Njemu v čast so poimenovali okoli 40 živalskih vrst in par rodov, pa obsežni Borisov rov v Najdeni jami, ki ga je odkril 1950, še izhaja iz zapisa na spletni strani SAZU.

Prejel je nekaj visokih državnih odlikovanj SFRJ in Republike Slovenije, leta 2003 tudi Zoisovo nagrado za vrhunske znanstvene dosežke. Od Jamarske zveze Slovenije je prejel plaketo z zlatim znakom za življenjsko delo.