STAznanost

Aris z razpisom za sofinanciranje projektov za oblikovanje razvojnih politik javnega interesa

Ljubljana, 12. maja - Javna agencija RS za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (Aris) je objavila javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa CRP 2023 v letu 2023. Z 10,4 milijona evrov bo sofinancirala raziskovalne projekte, ki bodo podpora vladi pri oblikovanju razvojnih politik na posameznih področjih javnega interesa.

V razpisu so določena tudi področja javnega interesa raziskovalnih projektov, to so vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, učenje za in skozi vse življenje, Ohranjeno zdravo naravno okolje ter visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja. Navedeni tematski sklopi predstavljajo vsebinski okvir za razpisane teme.

Na javni razpis se lahko prijavijo raziskovalne organizacije, ki so vpisane v zbirko podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti, in zasebni raziskovalci, ki so vpisani v register zasebnih raziskovalcev.

Predvideni okvirni obseg sredstev iz razpisa je 10,4 milijona evrov, pri čemer bo realizacija odvisna od razpoložljivih sredstev v državnem proračunu.

Prijave morajo biti oddane do vključno 14. junija do 14. ure. Odpiranje prijav bo 16. junija ob 10. uri na sedežu Arisa, je razvidno iz objave v Uradnem listu.