STAznanost

S projektom za krepitev strokovne podpore do napredka v evropskih projektih

Ljubljana, 16. maja - Univerza v Ljubljani je skupaj s partnerskimi univerzami in inštituti začela z izvajanjem projekta KRPAN. S projektom želijo prek kadrovske krepitve podpornih služb, usposabljanja in izmenjave dobrih praks okrepiti raziskovalno podporo in aktivnosti za napredek na evropskih raziskovalnih projektih, so sporočili z ljubljanske univerze.

Namen projekta je okrepiti raziskovalno podporo in povečati kadrovske kapacitete v projektnih pisarnah partnerjev, izboljšati znanja in kompetence za pisanje prijav na kompetitivne razpise evropskih centraliziranih programov ter poiskati dodatne priložnosti za interdisciplinarno in medsektorsko povezovanje raziskovalcev na partnerskih organizacijah, so zapisali na Univerzi v Ljubljani (UL).

V projektu poleg koordinatorke UL sodelujejo še Institut Jožef Stefan, Univerza v Mariboru, Univerza na Primorskem in Znanstveno-raziskovalno središče Koper. Sofinancirata ga Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije in Evropska unija v okviru Mehanizma za okrevanje in odpornost.

Kot je povedal prorektor Univerze v Ljubljani Anton Ramšak, se univerze in inštituti zavedajo pomena celovitega podpornega okolja vsakega uspešnega raziskovalnega sistema. "Razvoj odlične znanosti zahteva izdatno strokovno raziskovalno podporo. V Republiki Sloveniji smo raziskovalne organizacije močno oslabljene na tem področju, zato potrebujemo kadrovsko okrepiti podporne službe ter nadgraditi podporo preko izvajanja dodatnih aktivnosti usposabljanj, mreženj in izmenjav dobrih praks," je dejal Ramšak.

Partnerji bodo do 30. junija 2026, ko se bo projekt zaključil, zaposlili skupaj šest oseb v projektnih pisarnah in organizirali skupno 40 dogodkov. Med drugim bodo organizirali 16 usposabljanj s področja izboljšanja kakovosti prijav evropskih projektov, izvedli pet dogodkov za izmenjavo dobrih praks, osem dogodkov za mreženje raziskovalcev z nacionalnimi in mednarodnimi partnerji z namenom skupnih prijav na evropske raziskovalne razpise ter opravili sedem delovnih (študijskih) obiskov uspešnih raziskovalnih organizacij v Evropi.

Strokovni delavci se bodo srečevali na štirih konzorcijskih srečanjih, izvajali pa bodo tudi druge svetovalne, informacijske in promocijske aktivnosti na področju evropskih projektov.