STAznanost

Znanost v knjigah - knjižne novosti slovenskih založb

Ljubljana, 1. junija - Med znanstvenimi novostmi slovenskih založb so tokrat knjige Makroekologija: Analiza biodiverzitetnih podatkov, ki je izšla pri Univerzitetni založbi Univerze v Mariboru, pri Založbi ZRC je izšla knjiga 75 let Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU, pri Beletrini pa delo Carla Gustava Junga Arhetipi in kolektivno nezavedno. Založba FDV je izdala monografijo Komunikacijska odličnost, pri založbi Krtina pa je izšla Enciklopedija filozofskih znanosti - III. Filozofija duha.

Makroekologija: Analiza biodiverzitetnih podatkov

Univerzitetna založba Univerze v Mariboru je izdala knjigo Franca Janžekoviča z naslovom Makroekologija, analiza biodiverzitetnih podatkov. Gre za univerzitetni učbenik, namenjen pridobivanju znanja s področja ved o biotski pestrosti. Kot so zapisali pri založbi, vsebina obsega vsa področja biodiverzitete, s katero se srečuje sodobna biološka, ekološka in naravovarstvena stroka.

Enciklopedija filozofskih znanosti - III. Filozofija duha

Enciklopedija filozofskih znanosti, ki je med novostmi Založbe Krtina, prinaša sistematičen prikaz celotnega Heglovega sistema. Deli se na tri dele, in sicer logiko, filozofijo narave in filozofijo duha. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, ki velja za enega največjih filozofov sploh, je knjigo prvič izdal leta 1817, vendar jo je skozi predavateljsko dejavnost pozneje vseskozi popravljal in dopolnjeval. Tretja izdaja iz leta 1830 tvori zadnjo besedo Heglovega filozofskega razvoja in je bila tudi zgodovinsko najbolj učinkujoča, so zapisali pri založbi. Kot so še dodali, je Hegel s svojim spekulativnim idealizmom je postavil zadnji veliki sistem, ki je tako po vsebini kakor po formi pustil globoke sledi v zgodovini in še vedno določa mišljenje na številnih področjih vednosti.

75 let Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU

Sodelavci Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU so ob 75. obletnici ustanovitve inštituta izdali knjigo 75 let Inštituta za raziskovanje krasa ZRC SAZU. Kot so v opisu zapisali pri Založbi ZRC, imajo Krasoslovje, speleologija in spelobiologija domovinsko pravico v Sloveniji zaradi pionirskih raziskav, ki so bile tu opravljene. Inštitut na Klasičnem krasu v Postojni pa da predstavlja eno najbolj pomembnih mednarodnih raziskovalnih in študijskih krasoslovnih središč, saj interdisciplinarno povezuje raziskovanje kraškega površja, jam, voda ter biotskih značilnosti.

Arhetipi in kolektivno nezavedno

Pri založbi Beletrina je izšlo eno izmed temeljnih del utemeljitelja analitične psihologije Carla Gustava Junga (1875-1961) - Arhetipi in kolektivno nezavedno. Arhetipi in kolektivno nezavedno sta osrednja pojma Jungovega analitičnega koncepta. Kot so zapisali pri Beletrini Jungovo pisanje med drugim sporoča, da svojega uma in posledično svojega življenja ne oblikujemo sami, temveč so ga v veliki meri oblikovale izkušnje številnih generacij pred nami. Kolektivno nezavedno se nanaša prav na te skupne koncepte, poseljeno pa je tudi z arhetipi, za katere Jung verjame, da so osnova številnih skupnih tem in simbolov, ki se pojavljajo v zgodbah, mitih in sanjah v različnih kulturah in družbah. Delo je prevedel Alfred Leskovec.

Komunikacijska odličnost

Založba FDV je izdala monografijo Komunikacijska odličnost pod katero se podpisujejo Ralph Tench, Dejan Verčič, Ansgar Zerfass, Ángeles Moreno in Piet Verhoeven. Napisali so jo na podlagi podatkov, ki so jih v desetih letih zbrali z anketiranjem več kot 21.000 praktikov na področju komuniciranja v 46 evropskih državah. Osnovni avtorski tekst dopolnjujejo študije primerov, ki so jih prispevali voditelji komuniciranja v odličnih organizacijah, med katerimi so Deutche Post DHL, Electrolux, KMPG, Mednarodni komite Rdečega križa, Porsche, Santander in druge. Knjiga je namenjena praktikom ter znanstvenikom, ki se ukvarjajo s komuniciranjem organizacij in ki si želijo izvedeti več o sodobnem strateškem komuniciranju ter kateri dejavniki prispevajo k boljši uspešnosti. Za prevod je poskrbela Pika Kofol.