STAznanost

Biotehniška fakulteta del projekta za vpeljavo naprednih tehnologij za pridelavo naravnih vin

Ljubljana, 1. junija - Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani je ena izmed devetih osrednjih članic mednarodnega konzorcija, ki je pridobil štiriletni projekt Eco2Wine. Ta bo iz programa EU Obzorje Evropa prejel 2,4 milijona evrov za izobraževanje doktorskih študentov, ki bodo razvijali nove tehnologije za pridelavo naravnih vin.

Projekt Eco2Wine bo začel delovati konec letošnjega leta, ko bodo stekle priprave za zaposlitev doktorskih študentov na članicah konzorcijske mreže, so danes v sporočilu za javnost pojasnili na fakulteti.

"Glavni cilj projekta je vpeljati raziskovalno odličnost v usposabljanje doktorskih študentov mednarodne mreže in komuniciranje z javnostjo o najnovejših dognanjih v sodobnem vinarstvu," je pojasnila Neža Čadež s katedre za biotehnologijo, mikrobiologijo in varnost živil na biotehniški fakulteti.

Delo raziskovalcev fakultete bo po njenih besedah usmerjeno "na področje kartiranja mikrobnih združb vinarskega ekosistema in njihove fenotipizacije v naravnem okolju ter razvoj novih strategij ohranjanja z vinsko trto in vinom povezanih mikrobnih združb ex situ in in situ."

Poudarek projekta ni le na znanosti, temveč tudi na združevanju kreativnih pristopov h komuniciranju z javnostjo, je dejal Uroš Petrovič s katedre za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov na biotehniški fakulteti. "Projektna skupina bo zato zagotovila obveščanje o poteku projekta in njegovih rezultatih vsem deležnikom preko različnih medijev in socialnih omrežij," je pojasnil.

Za izvajanje projekta Eco2Wine bo članicam konzorcija namenjenih skupno 2,4 milijona evrov za štiriletno obdobje za izobraževanje desetih doktorskih študentov, ki bodo izvajali raziskave na področju razvoja novih tehnologij za pridelavo naravnih vin.

V projektu sodeluje 21 organizacij z vsega sveta, ki se ukvarjajo z znanostjo na področju vinarstva oziroma s pridelavo vina. Članice konzorcija projekta Eco2Wine prihajajo iz držav z vinarsko tradicijo: Italije, Južne Afrike, Nemčije, Francije, Gruzije, Španije in Slovenije.

Projekt koordinira Univerza v Milanu, preostale sodelujoče visokošolske organizacije pa so Univerza Franche-Comte, Univerza Hochschule Geisenheim, Gruzijska tehniška univerza, Univerza Perugia, Univerza Cadiz, Univerza Stellenbosch in Visoki svet za znanstvenoraziskovalno dejavnost v Španiji.

Kot industrijski partnerji so v projekt vključeni tudi številni vinogradniki in vinarji. Industrijski partner iz Slovenije je Vinarstvo Petrič s Slapa v Vipavski dolini, so še navedli na biotehnični fakulteti.