STAznanost

SAZU z devetimi novimi rednimi člani ter več izrednimi in dopisnimi člani

Ljubljana, 2. junija - Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU) ima odslej devet novih rednih, 13 izrednih in deset dopisnih članov. V redne člane z nazivom akademik so napredovali Janez Höfler, Marko Jesenšek, Željko Knez, Peter Križan, Gregor Anderluh, Franci Gabrovšek, Milan Dekleva, Jožef Muhovič in Marko Noč, so v četrtek sporočili iz SAZU.

Höfler je novi redni član SAZU v razredu za zgodovinske in družbene vede, v razredu za filološke in literarne vede je to Marko Jesenšek, v razredu za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede pa Željko Knez in Peter Križan.

V razredu za naravoslovne vede sta nova redna člana Gregor Anderluh in Franci Gabrovšek, v razredu za umetnosti pa Milan Dekleva in Jožef Muhovič. V razredu za medicinske vede je novi redni član Marko Noč.

Novi izredni člani SAZU so postali Jana Horvat in Darja Zaviršek v razredu za zgodovinske in družbene vede, Marko Juvan in Tomaž Toporišič v razredu za filološke in literarne vede, Janez Plavec in Tomaž Prosen v razredu za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede, Mihael Brenčič, Špela Goričan in Miha Humar v razredu za naravoslovne vede ter Evald Flisar, Herman Gvardjančič, Fedja Košir in Brane Senegačnik pa v razredu za umetnosti.

Novi dopisni člani SAZU so v razredu za zgodovinske in družbene vede muzikolog Michael Talbot, pravnika Robert Pfaller in Frieder Dünkel ter filozof Jürgen Kohler. Razred za filološke in literarne vede je bogatejši za avstrijskega slavista Gerharda Neweklowskega, razred za matematične, fizikalne, kemijske in tehniške vede pa za fizike Petra Jennija, Carla Rubbio in Antona Zeilingerja - zadnja sta nobelovca. Nova dopisna članica v Razredu za naravoslovne vede je strokovnjakinja za gozdarstvo Elena Paoletti, novi dopisni član razreda za umetnosti pa prevajalec Michael Biggins.

Volilna skupščina SAZU je bila v četrtek. Takrat se je začel tudi mandat novega vodstva SAZU. Na volitvah 11. maja je bil za predsednika akademije ponovno izvoljen Peter Štih, za podpredsednika pa sta bila izvoljena Tatjana Avšič - Županc in Marko Snoj. Za glavnega tajnika je bil znova izvoljen Franc Forstnerič.

Novi člani predsedstva pa so izredni član SAZU Janez Kranjc, Marija Stanonik in izredna članica Nina Šenk Kosem.

Vsi novi člani predsedstva funkcijo opravljajo tri leta. Tisti, ki so zdaj vodstveno funkcijo prevzeli prvič, so po koncu mandata lahko izvoljeni še enkrat, prav tako za tri leta.