STAznanost

Na jubilejni krasoslovni šoli o drugačnih pristopih k raziskovanju krasa

Postojna, 19. junija - V Postojni se danes začenja 30. mednarodna krasoslovna šola Klasični kras, ki jo od leta 1993 organizira Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, od vsega začetka pa jo podpira tudi Slovenska nacionalna komisija za Unesco. Letošnje strokovno srečanje so posvetili drugačnim pristopom k raziskovanju krasa in razvoju konceptualnih modelov.

Zaradi praznovanja tridesete obletnice mednarodne krasoslovne šole in pomembnosti krasa v svetu bo letos ta organizirana pod pokroviteljstvom Unesca, so sporočili z Inštituta za raziskovanje krasa.

Ta inštitut s sedežem v Postojni je že zaradi svoje lege v osrčju klasičnega krasa - na območju, od koder se je vest o nenavadnih in skrivnostih kraških pojavih razširila v svet - eno najbolj prepoznavnih središč za preučevanje krasa. Vendar pa k mednarodni prepoznavnosti ni pripomogla le njihova lega, temveč predvsem raziskovalci, ki tam delujejo, poudarjajo na inštitutu.

Letošnja naravoslovna šola z naslovom Kras - razvojni pristopi in konceptualni modeli želi osvetliti pogled na kras, ki je kompleksen tridimenzionalni sistem. Med seboj prepleta različne medsebojno odvisne procese in oblike, za kar morajo biti izpolnjeni trije osnovni pogoji: topna kamnina, prisotnost vode in razvitost podzemnega odtoka.

Zgodnje študije krasa v Evropi od 16. do 19. stoletja so preučevale gibanje podzemne vode v velikih izvirih, potokih in nekaterih jamah. V 19. stoletju so se začele uporabljati sodobne znanstvene metode, pri čemer so se mnoge osredotočale na geomorfologijo in se kmalu razširile na druga področja raziskovanja.

Raziskovanje krasa je izrazito interdisciplinarno in je v zadnjih letih močno napredovalo. "Študije modeliranja, konceptualne in računalniške, so dale bogato in novo razumevanje krasa, speleogeneze, kraškega vodonosnika in ekosistemov. Raziskovanje krasa torej temelji na proučevanju razvoja in značilnosti jam in jamskega okolja, hidrologije, ekosistemov in življenja v jamah ter njihovega odnosa do kraškega površja in geoloških značilnosti kamnin, v katerih je kras nastal. Gre za izjemno raznoliko področje krasoslovnih študij, tako metodološko kot tematsko, kot tudi različne pristope k njenemu proučevanju," so zapisali v sporočilu.

Od ostalih podobnih strokovnih srečanj krasoslovcev z vsega sveta se mednarodna krasoslovna šola razlikuje po tem, da daje velik pomen strokovnim ekskurzijam. Tudi letos se bodo podali na štiri, na katerih bodo organizatorji predstavili rezultate svojih najnovejših speleoloških in krasoslovnih raziskav v različnih območjih kontaktnega krasa in krasa presihajočih jezer in kraških vodotokov.

Letos v Postojni pričakujejo okoli 170 udeležencev iz več kot 35 držav. Krasoslovna šola bo potekala do konca tedna.