STAznanost

Vlada imenovala upravni odbor agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost

Ljubljana, 28. junija - Vlada je v upravni odbor agencije za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost imenovala Stojana Sorčana, Zorana Rena, Jerneja Štromajerja in Natašo Vrh. Obenem je imenovala tudi predstavnike Gospodarske zbornice Slovenije, rektorske konference, konfederacije samostojnih raziskovalnih inštitutov in reprezentativnih sindikatov.

Ob omenjenih predstavnikih ustanovitelja je vlada v upravni odbor Javne agencije RS za znanstvenoraziskovalno in inovacijsko dejavnost (Aris) na predlog Gospodarske zbornice Slovenije imenovala Tatjano Zagorc in Žigo Lampeta. Mesta v upravnem odboru bodo zasedali še predstavnica rektorske konference Andreja Gomboc, predstavnik koordinacije samostojnih raziskovalnih inštitutov Egon Pelikan in predstavnica reprezentativnih sindikatov za področje znanstvenoraziskovalne dejavnosti Marta Klanjšek Gunde, izhaja iz sporočila po seji vlade.

Vse člane upravnega odbora je vlada imenovala za mandatno dobo dveh let. Upravni odbor Arisa sicer šteje devet članov, predsednika in njegovega namestnika izvolijo člani sami.

Na današnji seji je vlada razrešila člane nadzornega sveta javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada, in sicer predstavnico ministrstva za finance Gordano Pipan ter predstavnika ministrstva za delo Andrejko Znoj in Andreja Vrhunca. Kot predstavnici ministrstva za delo je vlada v nadzorni svet sklada imenovala Katjo Rihar Bajuk in Barbaro Masle Erjavec za mandatno dobo štirih let, do 28. junija 2027.

Hkrati je vlada s 1. julijem podaljšuje mandat vršilcu dolžnosti generalnega direktorja direktorata za visoko šolstvo Jerneju Široku, in sicer do imenovanja generalnega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar za največ za šest mesecev.