STAznanost

Založba ZRC z več knjižnimi novostmi

Ljubljana, 3. julija - Pri Založbi ZRC je izšlo osem knjižnih novosti, med drugim znanstvena monografija o Danteju Aligheriju, korespondenca arhitekta Jožeta Plečnika s frančiškanom patrom iz BiH Josipom Markušićem, pa tudi obsežna knjiga o kolesarskih protestih v Sloveniji med letoma 2020 in 2022.

Knjižna bera Založbe ZRC je bogatejša še za zbirko etnografskih esejev z metodološkimi premisleki o hoji in pisanju z naslovom Hodopisi, Demografsko analizo in projekcije za podeželska in urbana območja v Sloveniji, zbornik Mladi podjetniki s podnaslovom etnografije političnega, ekonomskega in moralnega subjekta, monografijo Osebnosti druge svetovne vojne in znanstveno monografijo Svetlobe tudi v temi.

Samo v spletni različici je izšla tudi 2. dopolnjena in pregledna izdaja Botaničnega terminološkega slovarja iz leta 2011.

Z več kot 450 fotografijami priznanih slovenskih fotografov obogateno delo o kolesarskih protestih ima naslov 105 petkov. Član uredniškega odbora Jaša Jenull je na današnji predstavitvi povedal, da je na 336 straneh predstavljenih vseh 105 protestnih akcij ob petkih "in drugih dnevih" ter tudi okoliščine pred samim začetkom protestov in dogajanje po lanskoletnih parlamentarnih volitvah. Dodan je tudi podroben popis "vseh afer in pravno spornih potez, ki so bile povod za proteste", je dodal.

Korespondenca med Plečnikom in Markušićem je izšla v dveh delih in je plod sodelovanja med Založbo ZRC ter sarajevsko založbo in srbskim frančiškanskim samostanom. Po besedah Damjana Prelovška, ki je poleg Joza Džamba uredil knjigo, je temeljnega pomena za vsakogar, ki se zanima za Plečnika. Iz več kot 700 pisem je mogoče izvedeti o Plečnikovem odnosu do cerkve in naroda, prav tako arhitekt v njih komentira svoja dela, je dodal.

V monografiji Hodopisi sta Nataša Rogelja Caf in Špela Ledinek Lozej po besedah slednje na sveže premislili hojo in pisanje kot dve utečeni, a do nedavnega redkeje reflektirani raziskovalni metodi, teoretski premislek pa spremlja sedem etnografskih esejev, ki so pravzaprav plod njunega hodopisja in se posvečajo različnim robnim in mejnim območjem v Sloveniji od Istre, Nove Gorice, zahodnih Julijcev do koroških grap, Porabja in Goričkega. Hodopisni eseji na nek način zapolnjujejo vrzel med antropološkimi terenskimi dnevniki in končnim znanstvenim člankom ali knjigo, ki je objavljen kot rezultat neke raziskave, je med drugim povedala Rogelja Caf.

Demografska analize in projekcije za podeželska in urbano območja v Sloveniji avtorjev Janeza Nareda, Petra Repoluska, Alme Zavodnik Lamovšek, Mojce Foški in Gašperja Mraka pa naslavlja demografski razvoj Slovenije do leta 2038 in demografske spremembe postavlja v kontekst prostorskega, socialnega in gospodarskega razvoja države. Pri tem so strokovnjaki ugotovili, da je Slovenija pred zelo velikimi izzivi, saj se bo med drugim število prebivalcev v Sloveniji v tem obdobju zmanjšalo za približno tri odstotke, velike pa bodo tudi regionalne razlike. Do leta 2038 bosta naraščali zgolj osrednjeslovenska regija in obalnokraška statistična regija, prebivalstvo pa se bo drastično zmanjšalo v pomurski, koroški, zasavski in zlasti goriški regiji, je na današnji predstavitvi opozoril Nared.

Zbornik Mladi podjetniki, ki ga je uredil Miha Kozorog, je zbirka antropoloških raziskav in etnografskih opisov mladih kot subjektov sodobnega kapitalizma. Gre za poskus etnološkega oziroma antropološkega prevpraševanja relativno novega družbenega fenomena podjetništva mladih. Poleg podjetništva mladih iz Slovenije sta v knjigi predstavljane še po eden primer iz Španije in Brazilije. Zbornik je lahko dobra popotnica nadaljnjim kritičnim razpravam ter razumevanju in samorazumevanju mladih v sodobni ekonomiji in sodobni slovenski družbi, je še dodal Kozorog.

Raznolik izbor življenjepisov več avtorjev je zbran v monografiji Osebnosti druge svetovne vojne, ki jo je uredila Mateja Ratej in prinaša 18 biografskih študij, med drugim Willyja Brandta, Borisa Pahorja in Vide Tomšič. Gre pa za zadnje delo v zbirki Življenja in dela, ki jo izdaja Inštitut za kulturno zgodovino ZRC Sazu.

Svetlobe tudi v temi obeležuje 700-letnico smrti pesnika Danteja Aligherija (126-1321). Znanstvena monografija, ki je posvečena spominu na akademika Kajetana Gantarja, v 13 poglavjih obravnava Danteja Aligherija in njegovo delo z različnih zornih kotov in je plod večletnih razmišljanj. Delo je uredila Neža Zajc, ki je izrazila upanje, da bo knjiga, ki jo krasi eden najbolj avtentičnih portretov Danteja, ki je nastal še za časa njegovega življenja, zadovoljila zaljubljence v poezijo, ki jih Dantejeva poezija ni nikdar puščala ravnodušne.

Dopolnjena izdaja Botaničnega terminološkega slovarja prinaša 6869 terminov s področja botanike, poleg rastlin pa so upoštevane tudi alge, glive in lišaji. Slovar sta uredila Franc Batič in Borislava Košmrlj-Levačič. Vsebuje tudi tujejezične ustreznike v angleškem in nemškem jeziku ter latinščini. Prosto je dostopen na spletnem mestu Terminološke sekcije Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU Terminologišče, iskanje po slovarju pa je mogoče tudi prek portala Fran.