STAznanost

Ellis: Osredotočanje na hipotetično tveganje nadčloveške UI odvrne pozornost od resničnih izzivov

Ljubljana, 8. julija - Osredotočanje na hipotetično tveganje nadčloveške in neobvladljive umetne inteligence (UI) lahko odvrne pozornost od neizbežnih in resničnih izzivov, ki jih uporaba UI predstavlja danes, v luči globalnih razprav zaradi široke uporabe UI svoje videnje podaja združenje Evropski laboratorij za učenje in inteligentne sisteme (Ellis).

Kot so na spletni strani evropskega združenja Ellis junija objavili člani odbora, je UI transverzalna disciplina, ki se lahko uporablja na vseh področjih, zato močno spreminja vse vidike družbe. Ima velik potencial za ustvarjanje trajnostne gospodarske rasti in pomoč pri reševanju najbolj perečih sodobnih izzivov, kot so podnebne spremembe, pandemije in neenakost, so navedli.

Ob tem so opozorili, da široko uveljavljanje algoritemskega odločanja v zadnjem desetletju na številnih področjih, od družbenih medijev do trga dela, predstavlja pomembne družbene izzive, ki jih je treba razumeti in obravnavati.

"Pojav zelo sposobnih generativnih modelov poslabšuje številne obstoječe izzive, hkrati pa ustvarja nove, ki si zaslužijo skrbno pozornost. Obseg in hitrost brez primere, s katerima je ta orodja sprejelo na stotine milijonov ljudi po vsem svetu, dodatno obremenjujeta naše družbene in regulativne sisteme," so poudarili.

Javni pogovor, predvsem nedavna odprta pisma o eksistenčnih tveganjih UI, je po njihovem mnenju sprožil nekaj pomembnih pomislekov. Vendar pa ne zajema v celoti različnih pogledov širše raziskovalne skupnosti in prispeva k "apokaliptičnim vizijam UI".

"Čeprav nihče ne more zagotoviti, da so takšne vizije nemogoče, lahko osredotočanje na hipotetično tveganje nadčloveške in neobvladljive UI odvrne pozornost od neizbežnih in resničnih izzivov ter konkretnih tveganj, ki jih danes predstavlja uporaba UI, kot so na primer kopičenje moči v rokah podjetij, ki nadzorujejo sisteme UI, algoritemska diskriminacija, pomanjkanje verodostojnosti in preglednosti, kršenje zasebnosti in pravic intelektualne lastnine, izguba delovnih mest, izkoriščanje in manipulacija ljudi, čezmeren ogljični odtis in digitalna izključenost," so opozorili.

Ob tem pa dodali, da bi družbi koristilo, če bi priznala in upoštevala potrebno kompleksnost in raznovrstnost teh vprašanj ter oblikovala konkretne izvedljive rešitve za reševanje omenjenih izzivov.

Zapisali so še, da sicer cenijo nedavna prizadevanja voditeljev iz tehnološkega sektorja za sodelovanje pri evropski agendi o UI, vendar jih pozivajo, naj se osredotočijo na konkretna vprašanja, ki jih danes povzročajo sistemi UI. Mnenja pa so, da sta za reševanje teh izzivov potrebna sodelovanje in vključevanje najbolj prizadetih družbenih sektorjev skupaj s potrebnim tehničnim in upravljavskim znanjem.

"Danes ima Evropa bolj kot kdaj koli prej ključno vlogo pri oblikovanju načina razvoja in uporabe sistemov UI, ki bodo spoštovali evropske vrednote in vodili k napredku. Potreba po mreži raziskovalnih laboratorijev, neodvisnih od interesov industrije, ki bi se posvečali odprtim raziskavam UI, osredotočenim na iskanje rešitev za ta tveganja, je vse bolj očitna, Ellis že od svoje ustanovitve dejavno prispeva k temu cilju," so še podarili.