STAznanost

Znanost v knjigah - knjižne novosti slovenskih založb

Ljubljana, 2. avgusta - Med znanstvenimi novostmi slovenskih založb so tokrat monografija Med rasizmom in nujo 1943-1945, ki je izšla pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, knjiga Svoboda kot najsubtilnejši prisilni jopič, ki je izšla pri založbi Analecta, Univerzitetna založba Univerze v Mariboru je izdala monografijo Analitični pogled na najvidnejše družbene medije v letu 2023, založba Annales ZRS je izdala znanstveno monografijo Čezmejno sobivanje in komunikacija v času pandemije, pri GV založbi pa je med novostmi delo Informacijska varnost: Doba tehnoloških prebojev in pravnih izzivov.

Med rasizmom in nujo 1943-1945

Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani je izdala monografijo Denisa Cerkvenika z naslovom Med rasizmom in nujo 1943-1945, ki se posveča Operacijski coni Jadransko Primorje. Ta je skupaj z Operacijsko cono Predalpske dežele predstavljala edinstveno upravno ureditev v nemško okupirani Evropi druge svetovne vojne.

Kot so pri založbi navedli v opisu, je bila ta formalno del Italijanske socialne republike, poznane tudi pod imenom Salojska republika, v kateri je imela primat nacistična Nemčija in je bila kot taka nekakšen upravni hibrid. "Kot prikaže monografija, je bila na znotraj še bistveno bolj razgibana, saj so se v njej pojavile t. i. kolaboracionistične sile. A v nasprotju z drugimi okupiranimi območji, ki so zaobsegala tudi slovenske dežele, te kolaboracionistične enote niso izhajale iz lokalnega okolja, temveč iz območja Sovjetske zveze. Prve so prišle na posebno povabilo vodje SS uprave Odila Globočnika; ta jih je smatral kot odlično nadomestilo za nemške vojake, ki jih je bilo v drugi polovici vojne na voljo vedno manj, poleg tega so se nemške enote z mobilizacijo tujih kolaboracionističnih enot izognile žrtvam v lastnih vrstah. Vseeno pa so bile te kolaboracionistične sile z ideološkega gledišča nacističnega rasnega aparata inferiorne. Monografija tako prikaže, kako so nacisti (pogosto neuspešno) iskali ravnotežje med lastnim rasizmom in prezirom do manjvrednih narodov ter nujo pridobiti kar se da veliko kolaboracionistov."

Svoboda kot najsubtilnejši prisilni jopič

Med novostmi založbe Analecta je prva monografija Marka Levačića, ki nosi naslov Svoboda kot najsubtilnejši prisilni jopič. V delu avtor dokazuje, kako sta lahko Althusserjev pojem ideologije in Lacanov pojem diskurza izjemno močni orodji za analizo družbene realnosti. "Postavljena v skupen kontekst, se vzajemno osvetljujeta in tvorita plodno teoretsko platformo, na podlagi katere je moč misliti družbene pojave ter razpoznavati pomembne premike v družbenopolitičnem polju. Ti premiki gredo vselej skupaj s premiki v subjektivnosti. Obravnava te problematike Levačiću tako omogoča premislek različnih tipov ideološke subjektivnosti, tj. različnih načinov, kako ideologija vpne posameznika v svojo mrežo, kar je ključno za razumevanje družbene realnosti in časa, v katerem živimo. Za slednjega je značilna odprtost in nedoločenost družbenega simbolnega prostora, razgaljenje nosilcev avtoritete in figur gospostva ter specifična oblika (prisilne) svobode, ki so je deležni subjekti. Tovrstna osvoboditev je zgolj pretanjen način, kako ideologija zagrabi posameznika in ga vpne v kapitalistični sistem," so povzeli pri Analecti.

Analitični pogled na najvidnejše družbene medije v letu 2023

Univerzitetna založba Univerze v Mariboru (UM) je izdala monografijo z naslovom Analitični pogled na najvidnejše družbene medije v letu 2023, v kateri Gregor Polančič, Saša Brdnik in Tomi Perša s Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko UM naslavljajo prepoznano raziskovalno vrzel preučevanja zasnove družbenih medijev.

Kot so zapisali na spletni strani založbe, je v delu posebni poudarek na konceptualnem vidiku, ki omogoča prepoznavanje logične zasnove, arhitekturnih značilnosti, potencialov in specifik družbenega medija ter primerjavo s konkurenčnimi rešitvami. Predstavlja zbirko medsebojno primerljivih poglavij, ki opisno in analitično preučujejo najvidnejše predstavnike pokrajine družbenih medijev v letu 2023. Poglavja so rezultat projektne naloge študentov Univerze v Mariboru, Fakultete za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, ki so v okviru predmeta Arhitektura interaktivnih medijskih vsebin sistematično in mentorirano preučevali izbrane družbene medije.

Čezmejno sobivanje in komunikacija v času pandemije

Znanstvena monografija Čezmejno sobivanje in komunikacija v času pandemije zelo podrobno ugotavlja, kako smo se s pandemijo soočali v Sloveniji, kako pa v slovenskem zamejskem prostoru v Italiji in na Hrvaškem. "Analizira sorodnosti in razlike pristopov v času pandemije na področjih prehajanja državne meje, šolstva, kulture in športa, socialnega in zdravstvenega varstva, medijev in javne komunikacije," so v opisu navedli pri Založbi Annales ZRS. Monografijo sta zbrala in uredila Milan Bufon in Vesna Mikolič.

Informacijska varnost: Doba tehnoloških prebojev in pravnih izzivov

GV založba je tokrat postregla s tretjo knjigo v zbirki Informacijska varnost, ki nosi naslov Doba tehnoloških prebojev in pravnih izzivov. V delu so obravnavani različni informacijskovarnostni problemi tudi s pravnih vidikov.

"Kot družba smo danes obkroženi s številnimi oblikami novodobne tehnologije, ki nam na vsakem koraku našega vsakodnevnega življenja želi "pomagati". Seveda pa tukaj ni vse tako enostavno. Nova tehnologija prinaša poleg pozitivnih stvari tudi nekatere nevarnosti. Te se lahko kažejo v obliki posega v zasebnost posameznika, nedovoljene odtujitve podatkov, analiziranja uporabnikovega obnašanja, povzročanja materialne škode itn. Zato je pomembno, da kot družba poznamo tehnologijo, ki jo uporabljamo, in ustvarimo mejo, do katere je pravno dovoljena njena uporaba," povzemajo pri založbi.

Pod delo se podpisujejo Igor Bernik, Bojan Dobovšek, Jernej Lavrenčič, Blaž Markelj, Gorazd Praprotnik, Sara Tomše in Sabina Zgaga Markelj.