STAznanost

S projektom SPOZNAJ slovenske raziskovalne organizacije v prilagoditev smernicam odprte znanosti

Ljubljana, 10. avgusta - Z začetkom avgusta je Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani in 20 slovenskih javnih raziskovalnih organizacij pričelo z izvajanjem projekta SPOZNAJ. V projektu bodo partnerji projekta prilagodili načela svojega delovanja smernicam odprte znanosti z namenom olajšati deljenje znanja in spodbujati sodelovanje med raziskovalci ter širšo javnostjo.

Kot piše na spletni strani Kemijskega inštituta, ki je eden od partnerjev projekta, odprta znanost obsega odprt dostop do raziskovalnih rezultatov, vrednotenje kakovosti in vpliva znanstvenoraziskovalnega dela z uporabo odgovornih metrik ter vključevanje občanov v znanstvenoraziskovalno delo.

V Sloveniji so temeljni predpisi, ki opredeljujejo način delovanja institucij po načelih odprte znanosti zakon o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti, uredba o izvajanju znanstvenoraziskovalnega dela v skladu z načeli odprte znanosti ter resolucija o znanstvenoraziskovalni in inovacijski strategiji Slovenije 2030, v skupni politiki Evropskega raziskovalnega prostora pa je odprta znanost opredeljena kot eden od 20 ključnih ukrepov v obdobju 2022-2024. V okviru projekta bodo tako projektni partnerji prilagodili svoje delovanje v skladu z vsemi naštetimi akti.

Namen projekta SPOZNAJ je ozaveščanje, izobraževanje in opolnomočenje sodelavcev konzorcijskih partnerjev z ustreznimi znanji in kompetencami s področja odprte znanosti, priprava izobraževalnega gradiva, vzpostavitev podpornih struktur ter prilagoditev mehanizmov delovanja konzorcijskih partnerjev v skladu z načeli odprte znanosti. Poleg konzorcijskih partnerjev bo projekt naslovil tudi zasebne raziskovalne in visokošolske organizacije, zasebne raziskovalce, javne agencije (ARIS, NAKVIS), druge javne zavode (denimo Akademsko raziskovalno omrežje Slovenije Arnes in knjižnice), poslovne subjekte in druge zainteresirane javnosti.

Do zaključka projekta junija 2026 bo konzorcij med drugim izvedel najmanj 30 javnih predavanj o aktualnih temah s področja odprte znanosti ter štiri nacionalne dogodke z mednarodno udeležbo.

Projekt koordinira Centralna tehniška knjižnica Univerze v Ljubljani, sofinancirata pa ga ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije ter Evropska unija skozi nacionalni načrt za okrevanje in odpornost, v okviru začasnega instrumenta za okrevanje po pandemiji NextGenerationEU.